inloggen  |  aanmelden

Den Haag investeert in aantrekkingskracht binnenstad

Gepubliceerd op: 21 Oktober 2015

De gemeente Den Haag gaat investeren in de buitenruimte van de binnenstad. Ook ondersteunt het college de ambitie om te komen tot een Museumkwartier aan en rond het Lange Voorhout. Doelen zijn het verder vergroten van de aantrekkingskracht van de binnenstad en het stimuleren van de werkgelegenheid in dit deel van de stad.

Dit jaar zullen naar verwachting 31 tot 32 miljoen bezoekers  de Haagse binnenstad bezoeken. Dat is bijna net zoveel als in het topjaar 2010. Marktpartijen en de gemeente dragen met investeringen in winkelgebieden, woningen en parkeervoorzieningen bij aan de aantrekkingskracht van het gebied. Om ervoor te zorgen dat de binnenstad ook in de toekomst mooi, veilig en bereikbaar blijft zijn extra inspanningen nodig. Het college heeft hiervoor ambities geformuleerd en gaat daaraan samen met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen invulling geven.
 
Een aantrekkelijke binnenstad vraagt om een mooie en schone buitenruimte. De afgelopen twintig jaar heeft de gemeente daarin geïnvesteerd vanuit het programma De Kern Gezond. Maar de eisen van nu verschillen van die van twintig jaar geleden. Er is behoefte aan een volgende kwaliteitsverbetering: De Kern Bijzonder. Belangrijk onderdeel van dit plan is het verbeteren van de stadsentrees, die moeten zorgen voor een welkome ontvangst in de stad. De buitenruimte in drie gebieden krijgt extra aandacht: Spui/Buitenhof, Hofkwartier en Oude Centrum. Eerder al werden de plannen voor herinrichting van het Kerkplein en het Noordeinde gepresenteerd. Aangepaste verlichting moet de binnenstad ook 's avonds mooier en veiliger maken. De gemeente heeft het Rijk opgeroepen de renovatie van het Binnenhof aan te grijpen om gezamenlijk ook het omliggende gebied aan te pakken. De plannen voor De Kern Bijzonder worden in 2016 aan de raad gestuurd.
 
Den Haag heeft met de plannen voor realisatie van een Museumkwartier aan en rond het Lange Voorhout een grote kans om een internationaal concurrerend toeristisch aanbod te realiseren. De kern van dit plan is het verplaatsen en uitbreiden van het Eschermuseum en de realisatie van een Delfts Blauwmuseum in het vrijkomende paleis. Dit plan kan het bestaande aanbod aan musea en attracties in de binnenstad verder versterken.
 
De kwaliteitsverbeteringen in de binnenstad kunnen voor een belangrijk deel gerealiseerd worden binnen bestaande programma's en budgetten. Voor een aantal onderdelen, waaronder De Kern Bijzonder en het Museumkwartier, zijn aanvullende investeringen nodig. Bij de realisatie van de verschillende ambities werkt de gemeente nauw samen met Bureau Binnenstad en de andere partners uit de binnenstad.

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...