inloggen  |  aanmelden

Den Haag investeert 13 miljoen in fietsnetwerk en fietsvoorzieningen

Gepubliceerd op: 22 Juni 2015

De gemeente Den Haag wil het fietsgebruik in de stad verder laten groeien. De komende jaren investeert Den Haag daarom 13 miljoen euro in de aanleg van snelle, veilige en comfortabele fietsroutes en de realisatie van 18.000 extra fietsparkeerplaatsen. Deze plannen staan in het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018.

“Den Haag moet een echte fietsstad worden”, licht wethouder Tom de Bruijn toe. “Dat is belangrijk, want fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk: het draagt bij aan een leefbare, bereikbare en gezonde stad. En daarom geven we ruim baan aan de fiets. Dat doen we met de stad, want dit programma is het resultaat van nauwe samenwerking met bewoners, bedrijven en belanghebbenden. Net als met fietsen geldt: alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Nu is het tijd om van al die mooie fietsplannen fietspaden te maken.”
 
Een goed netwerk van fietsroutes is belangrijk voor de verdere groei van fietsgebruik. Mensen moeten zich veilig, snel en comfortabel op de fiets door de stad en de regio kunnen verplaatsen. De fiets moet een aantrekkelijk alternatief voor de auto worden. Daarbij blijft de verkeersveiligheid voor vooral kwetsbare groepen zoals ouderen en jongeren belangrijk. De gemeente heeft de volgende prioriteiten:
  • Een betere positie en doorstroming op 10 drukke kruispunten
  • De aanpak van kleinere knelpunten naar aanleiding van meldingen van fietsers.
  • Verbetering van de verkeersveiligheid op drukke schoolroutes
  • Educatie op basis- en voortgezet onderwijs
  • De aanleg van 15 ontbrekende schakels in het hoofdroutenetwerk en het recreatieve netwerk
  • Afmaken van 7 sterfietsroutes, start planvoorbereiding 3 nieuwe sterfietsroutes
  • Asfalteren van 10 kilometer tegelfietspad
 
Ook goede parkeervoorzieningen zijn belangrijke voorwaarde om meer mensen op de fiets te krijgen. Onvoldoende stallingsplekken zorgen daarnaast voor overlast op straten en stoepen door her en der gestalde fietsen. De komende periode worden veel nieuwe stallingsvoorzieningen opgeleverd in de binnenstad en bij de stations. De gemeente wil met acties en campagnes fietsers verleiden de stallingen ook echt te gebruiken.

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...