inloggen  |  aanmelden

De TBS ontluchtingsklep, een ideale oplossing tegen overdruk in het riool

Gepubliceerd op: 8 December 2015

Regen, ja daar zijn we in ons kikkerlandje wel aan gewend. We vinden het zo gewoon dat velen van ons zelfs beweren dat het goed voor het land is. Regen en water, we zijn ermee vertrouwd en weten er wel raad mee. De afvoer van al dat water is dan ook in veel gevallen een probleemloze zaak. Vooral bij gemeenten die over een goed functionerend rioolnet
beschikken, waardoor al dat hemelwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd.


Dat is lang zo geweest. Echter, het blijkt, volgens weerrapporten dat de laatste jaren steeds vaker, heftiger regenbuien wereldwijd worden waargenomen. Regenbuien die, ook in ons land, steeds vaker voor overlast in het verkeer en samenleving zorgen. We kennen allemaal de situatie waarbij straten blank komen te staan. De riolen stromen dan vol maar kunnen deze plotselinge wateraanvoer niet meer aan met als gevolg overdruk in het riool.

Het gevolg is onder water staande straten en wegen, maar ook vaak wateroverlast die tot aan panden en huizen reiken. Overstromende toiletten, gaten in de weg of trottoir zijn daarvan het gevolg. In het riool zelf ontstaat door deze te grote aanvoer, overdruk. De in de bestrating bevindende putdeksels zijn meestal niet berekend op zo’n druk van onderuit met als gevolg dat deze putafdekkingen spontaan uit hun rand kunnen knallen. Dat daardoor zeer gevaarlijke situaties voor het verkeer ontstaan moge duidelijk zijn. 
                               
Maar, er is een oplossing!
Om elke vorm van hemelwater overlast tot een absoluut minimum te beperken hebben de  technici van TBS  een ingenieuze en veilige oplossing  ontwikkeld: de TBS Ontluchtingsklep.


                               
De TBS Ontluchtingsklep kan aan de onderzijde van elk type roosterdeksel geschroefd of gekneveld worden. Het waterslot van HDPE in de klep, zorgt voor een regelmatige afvoer van gereduceerde hoeveelheden water die via het rooster naar binnen stroomt. Zonder dat er geuroverlast ontstaat. Een permanente doorstroming van waterafvoer is hierdoor gewaarborgd.

Door toepassing van deze kleppen, o.a. op plaatsen zoals  rioolknooppunten en eindputten kunnen grote problemen  worden voorkomen, zoals reeds in diverse gemeenten is bewezen. Voor de eindgebruiker zijn er alleen maar voordelen, zoals eenvoudige installatie, geleide waterstromen waardoor geen overdruk wordt opgebouwd en als het weer droog is geen hinderlijke geuroverlast.

De slimme TBS Ontluchtingsklep wordt uit voorraad geleverd en kan zich door haar eenvoudige inpassing in het water-afvoerstelsel  én interessante prijsstelling op veel interesse uit de markt rekenen.
 
Meer informatie wordt u gaarne verstrekt door: TBS – Soest BV
Tel.035 – 6095611 -  E-Mail : Verkoop@tbs.nl  - www.tbs.nl 

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...