inloggen  |  aanmelden

De kennisclusters van Engenius en MAN Consultants. Deel 3: Beheer en Onderhoud

Gepubliceerd op: 25 September 2012

Elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dat geldt zeker bij de realisatie van complexe infrastructurele en/of gebiedsontwikkelingsprojecten. De deskundigen van MAN consultants en Engenius hebben zich verenigd in vier kennisclusters: Projectbeheersing, Project- en Procesmanagement, Projectbegeleiding en Beheer en Onderhoud. Daarmee dragen zij bij aan het sterk houden van de fundamentele schakels van complexe projecten. In dit nummer van B+U: Beheer en Onderhoud en de visie van een van onze specialisten.


Kenniscluster Beheer en Onderhoud
Er kan een wereld van verschil zitten tussen het strategische niveau waarop het onderhoudsbeleid is geformuleerd en de praktijk van het onderhouden van de openbare ruimte. In de ideale situatie worden deze niveaus op elkaar afgestemd door beheerders die effectief anticiperen op tactisch niveau. De deelnemers aan het kenniscluster Beheer en Onderhoud houden elkaar scherp bij het ‘in control’ komen en blijven bij dit beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

‘Onze externe insiders brengen hun kennis over’
Jessica Otto, Consultant Civiele Techniek en Specialist Marktplaatsen bij MAN consultants en Engenius: “Onze externe insiders weten de juiste inhoudelijke en relationele verbindingen te leggen, dragen oplossingen aan en weten deze te implementeren. Hierbij zitten zij graag náást de opdrachtgever om met een positief kritische blik, met kennis van de interne procedures en met gevoel voor de bedrijfscultuur de mogelijke antwoorden voor te stellen en deze te (helpen) implementeren. Bovendien zijn zij in staat hun kennis over te dragen, zodat onze opdrachtgevers ook in de toekomst als beheerders ‘in control’ kunnen blijven.

Wij onderscheiden ons door het vermogen om oplossingen aan te reiken die passen in het proces van de opdrachtgever. We verbinden beleid en tactiek en zijn ons bewust dat we bijdragen aan voldoende draagvlakvorming.

Goede tactische vertaling maken van beleid
Teun Bakker, externe insider bij MAN consultants en Engenius en voorstander om te denken vanuit de driehoek Technische kwaliteit, Functionele kwaliteit en Esthetische kwaliteit. ‘Deze drie kwaliteiten op niveau brengen en houden zoals afgesproken in beleidsplannen leidt tot integraal beheer. Van Rijksoverheden tot gemeentes: al mijn opdrachtgevers worstelen met de discussie hoe om te gaan met technisch beheer (instandhouding) en functioneel beheer. Deze discussies spelen zich voornamelijk af op operationeel niveau, simpelweg omdat er veelal op tactisch niveau geen goede vertaling is gemaakt van het beleid of beheer. Dankzij onze onafhankelijkheid dragen we dienstverlenend bij aan beheerst onderhouden; op basis van een brede kennis van het gemeentelijke beleid én het ontwikkelen van oplossingen die we pragmatisch verbinden met de processen en de organisatie. Daarbij streven we ernaar om kansen te benutten. Bijvoorbeeld: bij een gemeente had het Team Verkeerskunde van de afdeling Beheer & Onderhoud de taak om op operationeel niveau de openbare ruimte veiliger te maken en de doorstroom te verbeteren. Er was echter geen beleid voor de functionele kwaliteit en van de buitenruimte bij deze gemeente. Dat bleek een uitgemeten kans om het beheer beter te profileren binnen de gemeente en zo te kunnen toewerken naar een optimalisatie van beheer en onderhoud.’

Heeft u beheerders in huis met voldoende kennis en tijd om de strategie tijdig naar het tactische niveau te vertalen? Of worden zij overspoeld door de waan van de dag? De externe insiders van MAN consultants en Engenius helpen u graag bij het terugkrijgen en behouden van de controle op het gebied van Beheer en Onderhoud van de openbare ruimte. Meer weten of een uitgebreide brochure aanvragen? Jessica Otto, MAN consultants: (023) 567 00 66 of Engenius: (023) 567 00 22.
www.engenius.nl
www.manconsultants.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...