inloggen  |  aanmelden

De kennisclusters van Engenius en MAN Consultants. Deel 2: Project- en Procesmanagement

Gepubliceerd op: 6 Juni 2012

Elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dat geldt zeker bij de realisatie van complexe infrastructurele en/of gebiedsontwikkelingsprojecten. De deskundigen van MAN consultants en Engenius hebben zich verenigd in vier kennisclusters: Projectbeheersing, Project- en Procesmanagement, Projectbegeleiding en Beheer en Onderhoud. In deze nieuwsbrief staat telkens een ander cluster centraal. Deel 2: Project- en Procesmanagement.Kenniscluster Project- en Procesmanagement
Project- en Procesmanagement start beleidsmatig met een visie, leidt tot besluitvormingen en eindigt met de technische realisatie. Het is doelgericht, zowel in het publieke domein als in de private sector. Dat vraagt in essentie om het continu vormen van functioneel draagvlak bij interne en/of externe stakeholders, uiteraard op basis van feitelijke en contextuele informatie.

Drie leden van het Kenniscluster Project- en procesmanagement delen graag hun visie:

‘Iedereen moet weten wat er verwacht wordt’
Ing. Emiel Hetjes, Verkeersmanager: “Een project of proces goed organiseren – en dit samen met de omgeving en stakeholders – tot een succes maken. Dat vraagt om duidelijke afbakeningen van de scope, taken, geld en verantwoordelijkheden voor de teamleden. Iedereen moet weten wat er van hem of haar verwacht wordt. Los van de toepassing van goede methoden en voldoende middelen, komt het vervolgens altijd aan op de derde factor: de mens. Het investeren in de juiste mensen en het juiste team met de juiste kwalificaties komt een gestroomlijnde projectuitvoering per definitie ten goede.”

‘Betrokken en coachend leiderschap is belangrijk’
Wout van Alphen, Projectmanager: “Als projectmanager draag ik de zorg voor continuïteit en sturing in processen en ga ik zorgvuldig om met belangentegenstellingen, help weerstanden overwinnen en verbind belanghebbende partijen om impasses te doorbreken. Politieke of bestuurlijke processen kunnen altijd van invloed zijn op de kaders van het project. Het is dan van belang om de opdrachtgever duidelijk te maken wat de projectmatige gevolgen zijn van verschuivingen binnen de scope.”

‘Managen van risico’s voorkomt tegenvallers’
Ing. Ruut van Schie, Projectmanager: “Het is van belang om een goed beeld te hebben van de opdracht – de scope – en de wijze waarop je dat wilt bereiken. Proces- en projectmanagement kunnen daarbij niet los van elkaar worden gezien. Een goede invulling van het procesmanagement dient tenslotte projectmatig te worden opgepakt. Goed projectmanagement valt of staat weer bij goed procesmanagement. Om kwaliteit te kunnen borgen is het cruciaal dat er voldoende capaciteit, kennis en kunde in het team is. Het betrekken van stakeholders is onontbeerlijk voor draagvlakvorming en de voortgang. Het goede evenwicht vinden is de kunst.”

Meer weten of een uitgebreide brochure over de kennisclusters aanvragen? Jessica Otto, MAN consultants: (023) 567 00 66 of Engenius: (023) 567 00 22.
www.engenius.nl
www.manconsultants.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...