inloggen  |  aanmelden

De kennisclusters van Engenius en MAN Consultants. Deel 1: Projectbeheersing

Gepubliceerd op: 27 Maart 2012

Elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dat geldt zeker bij de realisatie van complexe infrastructurele en/of gebiedsontwikkelingsprojecten. De deskundigen van MAN consultants en Engenius hebben zich verenigd in vier kennisclusters: Projectbeheersing, Project- en Procesmanagement, Projectbegeleiding en Beheer en Onderhoud. In de komende edities van deze nieuwsbrief houden we telkens een ander cluster tegen het licht. Deel 1: Projectbeheersing.


Kenniscluster Projectbeheersing
Projectbeheersing vormt het sturingsmechanisme voor operationele en strategische zaken. Het biedt focus aan de opdrachtgever en de projectdirectie op basis van actuele en sturende informatie en rapportage. Hiermee wordt niet alleen de positie en de koers van het totale project duidelijk, maar ook het nut en de noodzaak voor een tijdige aanscherping of bijsturing op de pijlers Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit in combinatie met Risico’s. De integriteit van het proces wordt bewaakt op basis van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Drie leden van het Kenniscluster Projectbeheersing delen graag hun visie:

‘Projectbeheersing maakt de organisatie slagvaardiger in koersbepaling’
Ing. Robin Witkamp, Manager Projectbeheersing: “Wanneer projectbeheersing goed wordt opgezet, met duidelijke kaders, taken en verantwoordelijkheden, dan geeft dit duidelijkheid en rust binnen het project. Het maakt de organisatie slagvaardiger in koersbepaling; ook wanneer tijdens het project andere partijen hun belang willen inbrengen. Projectbeheersing is het sturingsmechanisme voor operationele en strategische zaken. Door de duidelijkheid in de gegevensstromen weet een projectorganisatie altijd waar zij staat, en het doel waarnaar moet worden gestreefd.”

‘We zoeken altijd naar efficiëntie, tijdswinst en optimale leercurven’
Chris Scheperboer, Senior Planner: “Ik ontzorg mijn opdrachtgever en het team zoveel mogelijk. Het opzetten, beheren en analyseren van de planning biedt inzicht in waar de focus van het team zou moeten liggen. Daarbij zoeken we altijd naar efficiëntie, tijdswinst en optimale leercurven. Opdrachtgevers worden uiteraard ondersteund door bestuurlijke en/of managementrapportages voor te bereiden, met onder meer mijlpaal- en kritieke pad analyses en – vanzelfsprekend- de aan de voortgang gekoppelde tijdsgebonden risico’s. Met het instrument planning maken we zo duidelijk wat er wanneer moet gebeuren voor een beheerste realisatie.”

‘Als kostendeskundige werk ik adviserend, signalerend, controlerend en analyserend’
Teus van Rinssum, Senior Kostendeskundige: “Elke keuze moet worden verantwoord, moet bijdragen aan de efficiency en effectiviteit van de projecten en aan de vereiste kwaliteit. Voor mij is de basis van projectbeheersing gelegen in de projectopdracht, waarin de scope en de bijbehorende financiële planningsafspraken zijn vastgelegd. Als kostendeskundige werk ik adviserend, signalerend, controlerend en analyserend. Door in elke fase integraal te sturen op de aspecten Geld, Tijd en Kwaliteit is er duidelijkheid en overzicht over het budget en de daarop volgende projectmutaties.

Ongeacht de grootte of complexiteit van een project is Projectbeheersingbeheersing een steeds belangrijker wordend aandachtspunt voor veel opdrachtgevers. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de projectmanager, maar goede planners, projectcontrollers, risicomanagers, kostendeskundigen en contractjuristen zijn in het team onontbeerlijk. Engenius en MAN consultants helpen uw organisatie graag bij het samenstellen van zo’n team van professionals. Meer weten of een uitgebreide brochure aanvragen? MAN consultants: (023) 567 00 66 of Engenius, Jessica Otto: (023) 567 00 22.
www.engenius.nl 
www.manconsultants.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...