inloggen  |  aanmelden

De gemeente Achtkarspelen op BGT-koers door zorgvuldige aanpak!

Gepubliceerd op: 12 December 2014

De gemeente Achtkarspelen is de grootste gemeente in Noordoost Fryslân. Met een oppervlakte van ruim 10.000 hectare telt de gemeente Achtkarspelen 12 dorpen. De gemeente biedt haar 28.000 inwoners veel groen, werkgelegenheid en goede voorzieningen. 


Successen moet je vieren!
Dat is ook het devies van Oeds Holthuis, teamleider informatiebeheer/projectleider  van de gemeente Achtkarspelen. Op maandag 8 december jl. was er dan ook taart ter gelegenheid van de succesvolle implementatie van NedBGT 3.3 die ertoe heeft geleid dat inmiddels ruim 50% van het gemeentelijk grondgebied in het kader van de BGT foutloos door de controletool van het Kadaster is gegaan.
 
Visie
Elk succesverhaal kent zijn oorsprong. In gesprek met de heer Holthuis kijken wij dan ook terug op de afgelopen jaren en de gekozen aanpak. Wat opvalt, is de gedreven, nuchtere en realistische kijk op het proces richting de BGT. Met de BGT als aanleiding en de wens om alle geo-informatie die versnipperd binnen de gemeente aanwezig was onder centrale sturing te brengen om zo de kwaliteit en beheersbaarheid te verbeteren, startte de heer Holthuis zo’n vier tot vijf jaar geleden met zijn missie.
 
Draagvlak
Veranderen gaat niet vanzelf. Belangrijke succesfactor in een poging om daadwerkelijk de winst te halen uit de wettelijke verplichting van de BGT is het creëren van draagvlak. Hier is zo’n vijf jaar geleden mee gestart. Door allereerst het MT te informeren en te adviseren om zo middelen beschikbaar te krijgen, kon een projectorganisatie worden ingericht. Vervolgens is de politiek meegenomen. Cruciaal waren de themasessies met alle betrokken domeinen en het ontstaan van het team Informatiebeheer. Van belang was ook het goede contact en de gedeelde visie met de verantwoordelijke voor de beheerkaarten. Door de samenwerkingsbereidheid en het feit dat de rol van het bijhouden van de topografische objecten werd gegund aan het team Informatiebeheer werd invulling gegeven aan de visie om te komen tot de centrale sturing. Natuurlijk stond niet iedereen direct te springen, want veranderen kost ook tijd. Betrokken landmeters die jarenlang hebben gewerkt aan de GBKN, zijn fasegewijs overgegaan op een werkwijze die in dienst staat van de opbouw van de BGT.
 
De instrumenten
De heer Holthuis noemt verder de kracht van de software van NedGraphics en meer specifiek de regelgeving als belangrijke succesfactor. De regelgeving van NGdW werd eerst gezien als beperking in de vrijheid van het werkproces, maar is een tool gebleken die  er voor zorgt dat de controle volledig is verankerd in het werkproces. Aan het einde van de dag van de implementatie van de software kwam dan ook 25% van de totale oppervlakte van de gemeente foutloos door de controletool van het Kadaster. Dit betreft duizenden objecten!
 
Leren van elkaar
Tot slot noemt de heer Holthuis het bezoek aan de gemeente Dronten als belangrijke mijlpaal in het totale proces om te komen tot de gekozen aanpak. Door kennis te nemen van de opbouw, uitgangspunten en technieken van een andere gemeente, kan een gefundeerde keuze voor de eigen organisatie worden gemaakt.

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...