inloggen  |  aanmelden

De GBKN gaat eruit, de BGT komt er aan!

Gepubliceerd op: 20 April 2015

Over 7 maanden is het zover. Op 1 januari 2016 wordt de voorlaatste van in totaal 13 basisregistraties gelanceerd: de Basisregistratie Grootschalige Topografie, kortweg BGT. De BGT is een objectenmodel. Dat model kunt u ’op het scherm zetten’ en dan ziet het er uit als een gewone kaart waarop kunt in- en uitzoomen. 

Maar omdat een objectenmodel over ingebouwde intelligentie beschikt, zijn er ook heel andere gebruiksmogelijkheden. Zo kunnen andere systemen de geometrie opvragen van specifieke, individuele objecten om daar bijvoorbeeld eigen kenmerken aan te koppelen. Deze communicatie over-en-weer vindt plaats via landelijk gestandaardiseerd berichtenverkeer: ook BOR-systemen gaan op die manier met het BGT-systeem in uw gemeente communiceren. Daarmee vervalt de noodzaak om in een BOR-systeem nog eigen beheerkaarten bij te houden. Beheerkaarten voor wegen, groen, bomen, water, kunstwerken, lichtmasten, verkeersborden enzovoort gaan op in het BGT-objectenmodel. Zo draagt u als beheerder uw steentje bij aan éénmalige en éénduidige registratie en méérvoudig gebruik. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Ook aan de kant van BOR-systemen moeten veranderingen plaatsvinden. De belangrijkste leveranciers van dergelijke systemen hebben zich hieraan gecommitteerd. Informeer eens bij uw leverancier wanneer zijn systeem op de BGT aansluit.

BOR is ’prime user’
Hoe belangrijk wordt die BGT voor u als beheerder? Erg belangrijk! U bent immers enerzijds grootgebruiker van BGT-objecten en anderzijds de belangrijkste leverancier van wijzigingen voor de BGT. Daarom hebt U er het grootste belang bij dat uw gemeente haar BGT-opbouw op tijd voor elkaar heeft en dat uw afdeling geo-informatie goed voorbereid de BGT-beheerfase ingaat.

U wacht het nog even af?
We leven in een tijd van omvangrijke veranderingen die in hoog tempo plaatsvinden en die taakveldoverstijgend zijn. Met de BGT is dat niet anders. Als u het nog niet ziet zitten en voorlopig ’op de GBKN’ blijft zitten, hebt u een probleem: met de komst van de BGT houdt de GBKN van rechtswege op te bestaan. De bijhouding stopt en de organisaties die de GBKN-distributie organiseerden worden opgeheven. Bovendien geldt voor elke basisregistratie een wettelijke gebruiksverplichting; voor de BGT gaat die in op 1 januari 2017. Vanaf die datum mág u geen andere bron meer gebruiken dan de BGT. De kat uit de boom kijken is dus een risicovolle optie.

BGT-beheerplan
Ook voor uw gemeente wordt in de loop van dit jaar een BGT-bestand opgebouwd en opgeleverd. Maar dan? Het liefst wilt u dat BGT-bestand een dag later gebruiken als basis voor weg- en groenbeheer. Maar: zijn alle ICT-faciliteiten die daarvoor nodig zijn dan operationeel, is uw gegevenshuishouding erop voorbereid en zijn uw processen hierop ingericht? Hoe is de BGT-bijhouding georganiseerd? Welke verantwoordelijkheden krijgt (of claimt) uw gemeente als BGT-bronhouder? De inbedding van de BGT in uw dagelijkse bedrijfsvoering vereist een goed doordachte aanpak.
NedGraphics beschikt over jarenlange ervaring met deze problematiek en heeft samenwerkings-verbanden met alle belangrijke leveranciers van BOR-systemen. Wij helpen u graag om van uw BGT een succes te maken.
 

Een greep uit ons leveranciersregister​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...