inloggen  |  aanmelden

Databank Flora en Fauna helpt gemeenten te besparen

Gepubliceerd op: 17 November 2011

Een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) kan gemeenten helpen om onnodige kosten te voorkomen. Als er vooraf kennis bestaat van aangetroffen dieren en planten bij de ontwikkeling van gemeentelijke projecten, zijn de risico’s van uitstel, onderzoek en procedures in de vervolgfase een stuk kleiner.

Dat blijkt uit een rekenmodel dat de Stichting Staring Advies in Zelhem heeft ontwikkeld. In het rekenmodel is een flink aantal variabelen opgenomen, die per gemeente zijn aan te passen aan de eigen situatie. Zo biedt het een gepast antwoord voor elke gemeente die overweegt om een abonnement op de NDFF te nemen. 

Een broedende steenuil in een uitbreidingsgebied of vleermuizen in een te renoveren gebouw kunnen in de praktijk grote problemen opleveren bij gemeentelijke projecten. De Flora- en Faunawet verplicht namelijk iedereen om bij maatregelen die ingrijpen in het landschap, rekening te houden met beschermde soorten. Door gebruik te maken van de NDFF, kunnen partijen in de praktijk veel tijd en geld besparen. Natuurgegevens zijn via deze databank, die inmiddels meer dan 50 miljoen waarnemingen van planten dieren bevat, direct beschikbaar. De voorkennis over planten en dieren kan duur onderzoek achteraf, onvoorziene aanpassingen, negatieve publiciteit of ingewikkelde juridische en bestuurlijke procedures voorkomen. Relevante natuurwaarden zijn al vanaf de voorbereiding van projecten te voorzien en af te wegen.

bron: Gegevensautoriteit Natuur


Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...