inloggen  |  aanmelden

CROW introduceert eerste versie IMBOR

Gepubliceerd op: 30 Augustus 2016

Kennisplatform CROW heeft de eerste versie van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) geïntroduceerd. In het informatiemodel zijn landelijke afspraken gemaakt over de benodigde objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. 

Het gebruik van het IMBOR als uniforme checklist en toetsingskader op landelijke schaal heeft duidelijke voordelen. Overheden maken via het informatiemodel gebruik van de kennis van anderen. De ontstane eenduidigheid zorgt voor betere monitoring en vergelijking van beheerprestaties. Ook vergemakkelijkt de uniformering het integrale beheer en de onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens tussen organisaties, organisatieonderdelen en softwarepakketten. Daarnaast hoeven gegevens slechts eenmaal ingewonnen te worden, en zijn ze tegelijkertijd geschikt voor meervoudig gebruik.
 
Vanaf 1 januari 2016 is iedere terreineigenaar wettelijk verplicht zijn digitale kaarten volgens de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) beschikbaar te hebben. IMBOR sluit volledig aan op die BGT en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo). De beheerder openbare ruimte profiteert hiervan door voort te bouwen op deze bestaande informatielaag. Al ingewonnen gegevens over bijvoorbeeld fietspaden of gazons die relevant zijn voor het beheer komen op de juiste wijze beschikbaar.
 
De tabellen en toelichtende teksten van IMBOR-wegen en -groen zijn per direct beschikbaar in de Online Kennismodule IMBOR. Deze kennismodule is toegankelijk voor abonnees van gerelateerde CROW-kennismodules. Daarnaast heeft CROW een IMBOR-catalogus ontwikkeld die op de website aangevraagd kan worden. Onder andere softwareleveranciers kunnen deze gebruiken om IMBOR in hun producten te implementeren. Informatie over het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte is te vinden op www.crow.nl/imbor.

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...