inloggen  |  aanmelden

CROW biedt handboek voor beheer openbare ruimte

Gepubliceerd op: 16 Augustus 2012

CROW heeft een handboek uitgebracht waarin het gemeenten praktische hulpmiddelen en voorbeelden biedt voor goed beheer van de openbare ruimte. Via rekenmodellen is eenvoudig te zien wat de baten van bepaalde maatregelen zijn, zowel financieel als maatschappelijk.

 

Goede openbare ruimte heeft zowel maatschappelijke als financiële baten. Zo dragen juist ontwikkelde en onderhouden pleinen bij aan sociale samenhang en leefbaarheid, maar zorgen ze ook voor een hogere WOZ-waarde van de omliggende woningen en gebouwen. Toch is het moeilijk om die baten inzichtelijk te maken. CROW geeft gemeenten een handreiking in de vorm van een nieuwe publicatie met de naam ‘Baten van de openbare ruimte’. De publicatie maakt duidelijk hoe gemeenten kunnen berekenen wat een goed beheer van de openbare ruimte oplevert.

 

De CROW-publicatie geeft een reeks meetlatten om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten. Daarnaast is er een overzicht van kengetallen die maatschappelijke effecten voorspellen en is er een methode omschreven voor het maken van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse.  

Bron: verkeerskunde.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...