inloggen  |  aanmelden

CAR verzekeringen voor gemeenten effici

Gepubliceerd op: 6 Juni 2012

Aon lanceert de doorlopende CAR verzekering met extra support. Dat is een antwoord op de vraag van de markt en een uitbreiding op de gebruikelijke dienstverlening.
Om de dienstverlening rondom de doorlopende CAR-verzekering op een hoger peil te brengen  is Aon een samenwerking aangegaan met enkele landelijk werkende specialisten. Allround specialisten op het gebied van schadebehandeling, schadepreventie, het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van bouwputten en omgeving en het beoordelen van projecten op mogelijke risico`s op het ontstaan van schade.
De participerende bedrijven zijn geselecteerd op ervaring, technische en juridische kennis,  gunstige tarieven. Maar het belangrijkste is dat ze de kwaliteit kunnen bieden die u nodig heeft.

Zo houdt Aon het risico optimaal beheersbaar voor de gemeenten en verzekeraars. En… dat vindt u terug in de aantrekkelijke premies!

Zo is Aon voor het uitvoeren van vooropnames een samenwerking aangegaan met Fides-Expertise bv uit Raamsdonksveer en Van Monsjou en Partners uit Beverwijk. Fides-Expertise en Van Monsjou en Partners zijn initiatiefnemers van een certificatieregeling voor de bouwkundige vooropnames. De reden voor dit initiatief is het waarborgen van de kwaliteit van de vooropname. Dat blijkt nodig omdat regelmatig onvoldoende kwaliteit tegen te hoge prijzen werd geleverd door diverse bureaus. Met deze kwaliteitsborging kunt u verzekerd zijn van een meetbare kwaliteit tegen overzichtelijke prijzen. 
Het IKOB-BKB in Houten werkt aan de afronding van de richtlijn voor certificatie. Een belangrijk voordeel voor u is dat een sterkere legale positie verkrijgt wanneer een vooropname onder het certificaat is uitgevoerd. Ook is de kans dat bestaande gebreken niet in het rapport worden vastgelegd vrijwel nihil. Met het certificaat bevestigt IKOB-BKB dat de opdrachtgever een objectief uitgevoerde vooropname in handen krijgt.

In de loop van 2012 zal de certificering onder BRL Bouwkundige opnamen van bestaande bouwwerken met nummer 5024  worden ingevoerd. Alle vooropnamewerkzaamheden die door de gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd moeten dan worden gemeld bij IKOB-BKB. Steekproefsgewijs worden projecten bezocht door de certificatie-instelling. De opdrachtgever kan daarbij zelf controleren of het werk is aangemeld en in aanmerking komt voor een steekproef.

Uitgebreide CAR verzekering
Deze polis voor gemeenten biedt vanzelfsprekend een uitgebreide dekking voor de risico's die op een algemene CAR-polis verzekerd zijn, zoals materiële schade aan het bouwproject.

Daarnaast kan de wettelijke aansprakelijkheid primair gedekt worden voor bij de bouw betrokken partijen, mits deze verband houdt met de uitvoering van het bouwproject. Maar ook een secundaire dekking is mogelijk, als zogenaamd "vangnet" indien de aannemerspolis niet voldoet. Eveneens is inbegrepen schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
Op verzoek kan de "standaard" onderhoudstermijn van 12 maanden worden verlengd tot 24 maanden, hetgeen aansluit bij de termijnen die de grotere aannemers vaak hebben geregeld.

Wat maakt de doorlopende CAR-polis bij Aon bijzonder?

 • Uw bouwprojecten zijn automatisch verzekerd.
 • Een pakket met aanvullende diensten van hoge kwaliteit tegen scherpe tarieven.
 • Over de BTW in de aanneemsom van de polis is geen premie verschuldigd.
 • U loopt geen risico als tijdens de bouw een mede-, onder-  of hoofdaannemer failliet gaat. 
 • Geen meldingsplicht bij bronbemaling of heiwerkzaamheden.
 • De algemene kostenopslagen (soms tot 11%) bij het afsluiten van de CAR-verzekering door de aannemer worden voorkomen.
 • Alle bouwprojecten zijn doorlopend verzekerd; controle van de polissen van de aannemers op voorwaarden/uitsluitingen en premiebetaling is overbodig.
 • De dekkingsomvang is bekend en afgestemd op uw belangen.
 • Burgers zien gemeenten als de eindverantwoordelijke partij. Indien de polis via de aannemer geregeld is, heeft u geen invloed op het schadeproces.

Oplossingsgerichte aanpak behandeling schades
Schade tijdens de uitvoering van een project is altijd vervelend. Mocht er echter toch schade ontstaan dan is het van groot belang dat deze efficiënt behandeld wordt. De juiste stappen moeten genomen worden. Alle feiten en omstandigheden die van belang zijn moeten zo snel mogelijk worden verzameld. Daarnaast moet worden voorkomen dat er onnodig aansprakelijkheid wordt erkend en/of andere uitspraken worden gedaan die tot nadelige gevolgen kunnen leiden.

Ontlasten en ontzorgen van de gemeente medewerkers
De medewerkers van de gemeente zijn niet altijd experts op het gebied van schades. Daarom kan het ze onnodig veel tijd kosten om dat in eigen beheer op te lossen. Door een expertisebureau alle schades professioneel te laten verzorgen, worden de medewerkers niet belast met zaken waar zij zich niet mee bezig hoeven te houden. Dat wordt mogelijk gemaakt door middel van de navolgende activiteiten:

 • Loketfunctie 
 • Registratie van meldingen 
 • Bevestigen van de ontvangst van de claim 
 • Beoordeling van de claims 
 • Behandeling van de claims 
 • Desgewenst ook directe schadebetaling aan derden uit naam gemeente tot overeengekomen limiet 
 • 24/7 bereikbaarheid 
 • Expertisewerkzaamheden
 • Regres 

Om alle bovenstaande stappen snel en efficiënt in te kunnen regelen hebben wij de samenwerking gezocht met twee gerenommeerde en landelijk in te zetten Schade-expertisebureaus.
Ook voor schades die zijn veroorzaakt door derden, kan het verhaal van de schade geregeld worden (inclusief het eventuele eigen risico).

Naadloze aansluiting op polisdekking
Indien tijdens de schadebehandeling van een "kleine" schade blijkt dat deze toch omvangrijker is dan aanvankelijk werd aangenomen en daardoor boven het eigen risico van de polis uitkomt, dan zal het expertisebureau dit automatisch doormelden naar Aon en verzekeraar en wordt het conform de polisdekking verder afgewikkeld.

Meer weten?

 • Wilt u meer weten over de doorlopende CAR-verzekering met extra support?
  Neem dan contact op met:
  Aon Risk Solutions (Carla Louwerens), tel 010 – 448 7510, of mail:
  carla.louwerens@aon.nl
  Kijk voor meer informatie ook op www.aon.nl/overheid
 • Wilt u meer weten over de bouwkundige opnames, trillingsmetingen en of de overige monitoringswerkzaamheden van en rond bouwlocaties?
  Neem dan contact op met :
  Fides Expertise BV ( Fred Pannekoek) tel.  0162-744048 of
  www.fides-expertise.nl
  Van Monsjou en Partners BV (Sander van Monsjou) tel. 0251-221446 of www.vanmonsjoupartners.nl
 • Wilt u meer weten over de behandeling van de schades dan kunt u contact opnemen met: Vanderwal & Joosten BV ( Gerrit Taal) tel. 030-2802012 of  www.vwj.nl
  Crawford & Company (Rianne Baumann)  tel. 010 453 55 35 of www.crawco.nl
 • Wilt u meer weten over de Risico inventarisatie en of Risico-analyse dan kunt u contact opnemen met: D-Risk bv ( Michel Schoon)
  tel. 0164 24 00 00 of www.d-risk.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...