inloggen  |  aanmelden

Burgers en bedrijven betrekken bij inrichting openbare ruimte

Gepubliceerd op: 7 Mei 2013

De gemeente Rotterdam en TNO gaan samen ideeën uitwerken voor creatief beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Centraal uitgangspunt daarbij is dat ze burgers en bedrijven een grotere rol willen toekennen in de inrichting van de openbare ruimte.

 

Rotterdam en TNO bogen zich de afgelopen tijd samen over een nieuwe aanpak van de openbare ruimte. In een zogenaamde Challenge Week daagden ze elkaar uit om daar op een creatieve manier naar te kijken. Specialisten van de clusters Stadsbeheer en Stadsontwikkeling van Rotterdam en TNO ontwikkelden daarbij een gemeenschappelijke visie. Het beheer en onderhoud van wegen, water en groen in de stad is volgens de partners niet een abstract technische opgave met een standaardaanpak, maar vraagt om maatwerk. De ideeën die tijdens de brainstormweek ontstonden, worden de komende tijd door TNO uitgewerkt. Het feitelijk gebruik en de waarde van de openbare ruimte voor burgers en bedrijven staan daarbij centraal. Door de gebruikers van de ruimte te betrekken bij de inrichting ervan, ontstaat een groter draagvlak maar verbetert ook de sociale samenhang in de stad, zo stellen de partners. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld een basisplan voorleggen voor de inrichting van een plein en bewoners vervolgens inspraak geven in de gedetailleerde invulling ervan.

 

Bij de uitwerking van de vernieuwende ideeën, krijgt groen een grote rol. Groenstroken verbeteren de kwaliteit van de lucht in de stad, ze nodigen uit tot beweging en leveren verhoogde OZB-inkomsten omdat de waarde van nabij gelegen woningen en bedrijven stijgt. Ook denken Rotterdam en TNO erover om tegels op bijvoorbeeld parkeerplaatsen te vervangen door een waterdoorlatende ondergrond. Dit zou kosten besparen en de afvoer van regenwater kunnen verbeteren. 

 

Bron: tno.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...