inloggen  |  aanmelden

Burgemeesters worden ambassadeurs fietsveiligheid

Gepubliceerd op: 20 Juni 2013

Minister Schultz heeft zeven burgemeesters gevraagd om ambassadeur te worden voor de fietsveiligheid in hun regio. Ze worden verwacht een voortrekkersrol te spelen in de uitrol van maatregelen die de fietsveiligheid in gemeenten vergroten. Uiteindelijk doel is het terug brengen van het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers.

 

Minister Schultz hecht veel waarde aan het veiliger maken van het fietsverkeer. Ze vindt dat dat het best op lokaal niveau aangepakt kan worden. Om die reden heeft Schultz van alle gemeenten gevraagd om tot het eind van het jaar met een eigen plan van aanpak te komen om de fietsveiligheid te verbeteren. De zeven burgemeesters die ze onlangs als ambassadeur aanstelde, moeten het boegbeeld worden van het nieuwe beleid. Ze krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een pakket met een modelaanpak en voorbeelden van effectieve maatregelen om hun gemeenten veiliger te maken voor fietsers. Door met dit pakket aan de slag te gaan, gaan ze een voorbeeldfunctie vervullen in de regio en moet er een sneeuwbaleffect ontstaan. Het gaat om de burgemeesters van Zoetermeer, Helmond, Amersfoort, Dronten, Oldambt,  Franekeradeel en Delft

 

In het pakket dat de burgemeesters overhandigd hebben gekregen, worden beleidsmaatregelen genoemd die te maken hebben met de infrastructuur - zoals het ontvlechten door aanleg van een fietsrotonde of het verwijderen van paaltjes - maar ook maatregelen die de fietsvaardigheid beïnvloeden, zoals een fietsinformatiedag voor senioren.

 

Bron: rijksoverheid.nl


Een greep uit ons leveranciersregisterRoelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...