inloggen  |  aanmelden

Breda komt met bodemmasterplan

Gepubliceerd op: 7 Januari 2015

Het College van B&W van Breda heeft het `bodemmasterplan' vastgesteld om zo de Bredase bodem te beschermen tegen schadelijke zaken en te benutten voor duurzame energie. Met het bodemmasterplan pakt Breda bodemverontreiniging aan en komen er regels voor activiteiten waarmee schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, zoals schaliegaswinning.

De Bredase bodem wordt intensief gebruikt, voor de winning van bodemenergie, het herbergen van ondergrondse kabelnetwerken en leidingen en voor drinkwaterwinning. Ondergrondse functies zitten elkaar vaak in de weg. Ook vanuit de Rijksoverheid vragen diverse wetten en regels  om een betere regie op de bodem. Voorbeelden zijn de AmvB (Algemene maatregel van Bestuur) Bodemenergie en de Rijksstructuurvisie Ondergrond. Dit bodemmasterplan legt daar de basis voor. Daarnaast is helderheid nodig over de aanpak van bodemverontreiniging in Breda.
 
"De bodem is vaak onderbelicht", zo stelt ook wethouder Selc,uk Akinci: "Nu wordt in een project of plan vaak alleen rekening gehouden met bovengrondse zaken. Ondertussen wordt het ook steeds drukker in de ondergrond. Dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien, terwijl er veel kansen in de Bredase bodem zitten, van duurzame warmte- en koudeopslag, tot schoon drinkwater. Dat moeten we beschermen en verstandig benutten." Het bodemmasterplan is een nieuwe vorm van beleid. Het bevat zowel visie (wat willen we bereiken), beleid (wat mag wel en niet) en uitvoering (wat gaan we doen de komende tijd) in een stuk. Er is een onderverdeling gemaakt in drie hoofdonderwerpen: ruimte, energie en bodem.
 
Wat staat er in het plan?
1. Ruimte: regie op de ondergrond en delen van kennis, prioriteitenstelling en aandacht in ruimtelijke plannen, wat problemen en vertraging in projecten voorkomt.
2. Energie: het stimuleren van duurzame vormen van bodemenergie en het remmen van niet duurzame technieken en methodes.
3. Bodem: een betere bescherming van bodem en schoon (grond)water tegen schadelijke activiteiten, voorkomen dat verontreinigingen onnodige drempels voor ontwikkelingen vormen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...