inloggen  |  aanmelden

Brandstof besparend wegdek levert milieuwinst

Gepubliceerd op: 29 November 2012

Wegen met lagere rolweerstand kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van milieuwinst. Deze wegdekken kunnen leiden tot een brandstofbesparing van ongeveer 10%. Vooral op wegen met veel vrachtverkeer zal dat een behoorlijke milieuwinst leveren.

 

Deze conclusie komt uit een inventarisatie-onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd in samenwerking met Cement&Beton Centrum, CROW en de Betonvereniging. Daarin staat dat het brandstofverbruik van een gemiddeld voertuig op een theoretisch ideale weg ruwweg 10% lager is dan op een wegdek met een matige prestatie op het gebied van rolweerstand. Textuur, vlakheid en stijfheid van het wegdek zijn daarbij de belangrijkste factoren. Een lagere rolweerstand betekent niet perse een minder stroef en dus minder veilig wegdek. Het onderzoek laat zien dat het heel goed mogelijk is om veilige brandstof besparende wegdekken te realiseren. De onderzoekers hopen dat wegbeheerders bij het zoeken naar milieubesparing, op basis van deze gegevens ook gaan kijken naar de gebruikerfase. Tot nog toe concentreert men zich met name op milieuwinst bij de aanleg en het onderhoud. Het rapport wijst uit dat ook het verminderd brandstofverbruik in de gebruiksfase een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan milieuwinst.

 

Volgend onderzoek zal zich vooral richten op meetmethoden en modelontwikkeling, waardoor betere prestaties van de weg ook zijn uit te drukken in kostenbesparingen en milieuwinst. Nu is daar nog een ruw schatting van gemaakt.

 

Bron: ttm.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...