inloggen  |  aanmelden

Brabantse steden creëren extra woonruimte voor vogels en vleermuizen

Gepubliceerd op: 4 Oktober 2017

Stadsvogels en vleermuizen vinden steeds moeilijker een woonruimte door toenemende isolatiemaatregelen en afdichting van gaten en kieren onder daken. De Brabantse gemeenten Tilburg, Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond gaan daarom zorgen voor extra nest- en verblijfplekken voor deze dieren.

De Brabantse steden zorgen samen met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging voor een flinke uitbreiding van nest- en verblijfplekken in Noord-Brabant. Vooral huismussen, gierzwaluwen, huiszwaluwen en de vleermuissoorten laatvlieger en de gewone dwergvleermuis hebben momenteel een gebrek aan geschikte woonruimten.
 
Toegankelijkheid vergroten
De achteruitgang is beschikbare woonruimte voor deze dieren is tegen te gaan door bij renovatie en nieuwbouw op voorhand rekening met hen te houden. Dat kan bijvoorbeeld door ‘neststenen’ in te metselen, of de manier van bouwen aan te passen zodat het gebouw ook voor vleermuizen geschikt wordt. Daarnaast wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van kerktorens en -zolders.
 
Insectenbestrijders
Een voordeel voor de inwoners van de meewerkende steden is dat deze dieren grote aantallen insecten eten, waaronder muggen en vliegen. De vleermuizen en vogels helpen zo om de overlast van insecten te verminderen. Daarnaast zijn het interessante dieren die laten zien dat natuur en stad met elkaar verbonden zijn.
 
Samenwerking
De vijf Brabantse gemeenten slaan de handen ineen met verschillende partijen om de extra woonruimte voor vogels en vleermuizen te realiseren. Naast Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging zijn dit woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers.
 
Voorbeeld
Voorbeeldprojecten in de gemeente Tilburg laten zien dat deze manier van samenwerken loont en mooie resultaten kan opleveren. “Wij willen in de B5-steden een voorbeeld zijn voor het ‘natuurinclusief’ bouwen om zo vogels en vleermuizen meer ruimte te geven”, aldus Mario Jacobs, wethouder in gemeente Tilburg en voorzitter van het samenwerkingsverband van de vijf grote Brabantse steden.
 
Steun van de Provincie
De provincie Noord-Brabant financiert een groot deel van de extra woonruimte voor vogels en vleermuizen in Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Aanleiding voor de provincie om het project te steunen is dat project de soortenrijkdom in het stedelijk gebied van Brabant stimuleert. 
 
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...