inloggen  |  aanmelden

Brabantse partners ondertekenen Green Deal Geothermieprojecten

Gepubliceerd op: 18 April 2016

Zestien Brabantse partners en minister Kamp van Economische Zaken hebben de Green Deal Geothermie Brabant ondertekend. De partners zijn niet alleen overheden, maar ook bedrijven die concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag willen en burgers die er straks gebruik van willen maken. De Green Deal is de kickstart voor vijf concrete geothermieprojecten in Brabant.

Belangrijkste aspect van de Deal is de realisatie van vijf concrete geothermiebronnen/-projecten. Daarvoor zijn op dit moment de volgende locaties in beeld:
* Helmond (stadsverwarmingsnet en glastuinbouwbedrijf Van Gog)
* Tilburg Noord (industrieterrein Vossenberg, specifiek Agristo)
* Lieshout (bierbrouwerij Bavaria)
* Asten/Someren (meer dan 300 ha glastuinbouw)
* Amernet (Ennatuurlijk ziet geothermie als optie na stoppen afloop warmtelevering vanuit Amercentrale)
 
De doelstelling van de vijf projecten is meerledig:
* Duurzame warmte voor in 1e fase 6500 woningen
* Duurzame warmte voor 2 tuinders en 3 grootschalige productiebedrijven
* De 5 projecten leveren minimaal 1,3 PJ op
* Verwachte besparing van ruim twee miljoen ton CO2
* Daarnaast resultaten op het gebied van maatschappelijk draagvlak i.r.t. warmtenetten, ontwikkeling en kennisontwikkeling i.r.t. drinkwatervoorziening.
 
In totaal is een bedrag van ca. 100 miljoen euro nodig voor de totale financiering van de vijf projecten. Om tot een geslaagde bundeling te komen is bij voorbaat gekeken naar de optimale financieringsstructuur voor de vijf projecten tezamen. Daarvoor is allereerst een startkapitaal (Eigen Vermogen) nodig van 10 miljoen euro. Hierover is in principe akkoord bereikt tussen Hydreco en Energiefonds Brabant (onderdeel van de BOM). Dit startkapitaal moet een basis vormen om de financiering verder in te vullen met een achtergestelde lening van 20 miljoen euro en 70 miljoen euro projectfinanciering. Energiefonds Brabant gaat dit proces coördineren.

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...