inloggen  |  aanmelden

Brabantse partijen investeren 80 miljoen in bereikbaarheid

Gepubliceerd op: 2 April 2015

De provincie Noord-Brabant, het Rijk, de Brabantse steden Breda, 's-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven en marktpartijen willen ruim 80 miljoen investeren in de stedelijke bereikbaarheid van Brabant. Het doel is om de reistijd in de spits met 10 procent te verminderen.

Rijk, regio en het bedrijfsleven zetten zich sinds 2011 samen in om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren door weg, water en spoor beter te benutten en slimme en innovatieve reisalternatieven aan te bieden. Op dit moment heeft het landelijke programma Beter Benutten op de drukste plekken in de spitsperiode reeds een filereductie van 9 procent behaald. Reden voor het ministerie en de regio Brabant om opnieuw in een aantal projecten te investeren met het programma `Beter Benutten Vervolg'.
 
Gedeputeerde Van Heugten: "In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat het met concrete maatregelen mogelijk is om drukte op de wegen terug te dringen. Denk aan de verbetering van de Brabantse kanalen, zodat meer vracht over water vervoerd kan worden. Of met programma's als spitsmijden waarbij we automobilisten vragen om buiten de spits te reizen door vaker te kiezen voor fiets of OV, op andere tijden te reizen of door thuis of op andere locaties te werken. Het draagt allemaal bij aan minder drukte op de weg zonder dat geïnvesteerd moet worden in extra infrastructuur."
 
Het totale pakket van maatregelen in Brabant kost 80 miljoen euro. Daarvan financiert het Rijk 40 miljoen euro. De regionale overheden en het bedrijfsleven leggen 40 miljoen euro bij. Met de maatregelen worden specifieke knelpunten in de Brabantse steden aangepakt, wordt het gebruik van fiets en OV gestimuleerd en worden werkgevers via het Brabants Mobiliteitsnetwerk nadrukkelijk betrokken om de steden beter bereikbaar te maken.

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...