inloggen  |  aanmelden

Brabantse gemeenten sluiten Green Deal-overeenkomst

Gepubliceerd op: 14 Oktober 2014

De gemeenten Breda, Helmond en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Brabant Water hebben hun handtekening gezet onder de ‘Green Deal stimulering Geothermie Brabant Breed'. Met de Green Deal geven de vijf partijen aan dat zij actief gaan ondersteunen in de veilige ontwikkeling en uitvoering van geothermieprojecten in Breda, Helmond en Tilburg. 

In Nederland is geothermie bezig aan een opmars. Geothermie wordt alleen nog gebruikt voor het oppompen van warm water om kassen of delen van woonwijken te verwarmen. De gemeenten Helmond, Breda en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Brabant Water hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor geothermie in Brabant.
 
Uitkomst van dat onderzoek was dat alle drie de regio's geschikt zijn voor een duurzame, veilige en relatief eenvoudige geothermische energiewinning uit de Trias-zandsteenlagen. Om dit water op te kunnen pompen worden er twee putten geboord. Het warme water komt naar boven via een productieput, verwarmt via bovengrondse verwarmingsbuizen kassen, huizen of fabrieken, en gaat via een put weer terug de ondergrond in, zodat de grondwaterdruk gelijk blijft. Nu de onderzoeksfase is afgerond, is het tijd om een volgende stap te zetten: de vijf partijen zetten hun handtekening onder de ‘Green Deal Stimulering Geothermie Brabant Breed'. De Green Deal is bedoeld als ondersteuning voor marktpartijen die concreet met geothermie aan de slag willen. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...