inloggen  |  aanmelden

Brabantse gemeenten samen aan de slag met Omgevingswet

Gepubliceerd op: 24 Mei 2016

Rucphen, Moerdijk, Etten-Leur, Roosendaal, Halderberge en Zundert werken samen aan de implementatie van de Omgevingswet. De samenwerking begon eind 2014 om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Als samenwerkingsvorm werd gekozen voor een informele netwerksamenwerking. De gemeentesecretarissen van de zes gemeenten zijn de opdrachtgevers voor deze samenwerking. Een werkgroep startte in 2015 en is nu vooral bezig met de vraag hoe je de bewustwording binnen de eigen organisatie kunt vergroten en welke stappen concreet al gezet kunnen worden. De werkgroep kijkt naar vraagstukken zoals de impact de Omgevingswet heeft voor de organisatie en wat dit betekent voor de werkprocessen en de dienstverlening.
 
Met de samenwerking komen de zes gemeenten ook een aantal uitdagingen tegen. Hoe ga je er bijvoorbeeld mee om als je gezamenlijk producten gaat opleveren en hoe werkt het met het uitwisselen van personeel? Voor de samenwerking moet ook bestuurlijk draagvlak zijn en blijven. Ook de bestuurlijke ambities van de individuele gemeenten zijn nog onderwerp van overleg.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...