inloggen  |  aanmelden

Brabantse gemeenten herhalen onderzoek naar leefbaarheid

Gepubliceerd op: 7 Juni 2016

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht vragen ruim 13.500 huishoudens in 34 wijken en kernen naar de leefbaarheid in hun directe omgeving. De woningstichtingen Woensdrecht, Woonkwartier en Stadlander ondersteunen dit onderzoek om de leefbaarheid in de beleving van gezinnen op buurtniveau inzichtelijk te krijgen. 

De leefbaarheidsmonitor (Lemon) enquête wordt om de paar jaar herhaald. Op deze manier kunnen de gemeenten en corporaties de ontwikkelingen vaststellen hoe de genomen verbeteracties uitpakken. Omdat Lemon een landelijke monitor is, is het bovendien mogelijk de uitkomsten te vergelijken met andere gemeenten in Nederland. De enquêtevragen gaan over de fysieke woonomgeving zoals speelplekken, plantsoenen en voorzieningen. Ook de betrokkenheid bij de buurt komt aan de orde. Hoe wordt die ervaren en zijn de bewoners bereid zelf een bijdrage te leveren?
 
In 2013 beoordelen de respondenten uit alle vier de gemeenten hun directe woonomgeving met een ruime voldoende. Natuurlijk waren er ook punten van kritiek. Zo ervaarden bewoners uit de verschillende plattelandskernen het openbaar vervoer in de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht als onvoldoende. Verder daalde in Woensdrecht en Bergen op Zoom de waardering voor het onderhoud van de groenvoorziening en nam in de gemeente Tholen de waardering hiervoor juist toe. Het is niet zo dat Bergen op Zoom over de hele linie lager werd gewaardeerd. Zo is op sommige punten het verschil te zien tussen het stedelijk en het landelijk gebied. De aanwezigheid van winkels werd in Tholen bijvoorbeeld negatiever gewaardeerd dan in het stedelijke Bergen op Zoom. De scores voor wijk- of dorpshuis waren in 2013 in het landelijk gebied weer hoger.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...