inloggen  |  aanmelden

Brabant waarschuwt voor verkeerde berekening geuroverlast

Gepubliceerd op: 8 Mei 2014

De provincie Noord-Brabant twijfelt aan de berekeningen voor geuroverlast van veehouderijen. De provincie dringt bij staatssecretaris Mansveld (I&M) aan snel een gedegen onderzoek te doen naar het wettelijk voorgeschreven model, het zogenaamde VStacks-model.
 

Volgens GS zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit rekenmodel. Een onderzoek in opdracht van de provincie, heeft aangetoond dat geurberekeningen op basis van VStacks zowel naar boven als naar beneden aanzienlijke verschillen vertonen met de realiteit. Dit betekent dat er momenteel geen betrouwbaar instrument voorhanden is op basis waarvan gemeenten vergunningaanvragen van veehouderijen kunnen beoordelen.
 
Zowel veehouderijen als omwonenden ondervinden nadelige gevolgen van deze situatie. “Wij maken ons hierover ernstige zorgen, temeer omdat wij recentelijk de gemeenten in onze provincie hebben opgeroepen om in het kader van de transitie naar een duurzame veehouderij voortvarend aan de slag te gaan met het vaststellen van urgentiegebieden. Als een betrouwbaar instrument ontbreekt om de te verwachten mate van geurhinder te beoordelen, wordt dat een uiterst moeilijke, zo niet onmogelijke opgave”, aldus GS in hun brief aan Mansveld.
 
GS dringen er bij de staatssecretaris op aan snel duidelijkheid te geven over de rechtspositionele gevolgen voor bestaande en nieuwe vergunningen en RO-besluiten en snel te zorgen voor een korte termijn oplossing. Verder verwachten GS dat het Rijk gemeenten gaat ondersteunen in de periode tot er een definitieve oplossing is. In de ogen van GS is voor de lange termijn een wetenschappelijke evaluatie van de geurhindersystematiek nodig, gevolgd door aanpassing van het rekenmodel.

Een greep uit ons leveranciersregisterRoelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...