inloggen  |  aanmelden

Boomveiligheidscontrole laat te wensen over

Gepubliceerd op: 13 Mei 2014

Boomveiligheidscontroles leveren in de praktijk lang niet altijd de vereiste kwaliteit op. Ruim 90% van de gemeenten is ooit aansprakelijk gesteld vanwege schade veroorzaakt door bomen. Het blijkt dat 30% van de gemeenten daarbij niet kon aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan. Gemeenten volgen bijvoorbeeld beheeradviezen niet op of het ontbreekt aan een goede registratie.
 

Het blijkt dat veel gemeenten vertrouwen op de kennis en kunde van de controleurs en de kwaliteit die zij leveren. Ruim 20% van de gemeenten die aan het onderzoek deelnamen voert geen datacontrole uit en ruim 40% voert geen steekproeven uit in het veld.
 
Dit concludeert Erwin Moerman, vierdejaars student Management Buitenruimte aan de hogeschool Van Hall Larenstein na onderzoek dat hij heeft uitgevoerd in opdracht van Bomenwacht Nederland. Aan het onderzoek van Moerman werd door 36 gemeenten meegewerkt. Van deze gemeenten laten er 33 controles uitvoeren. Vijftien gemeenten doen dat in eigen beheer en 18 gemeenten besteden het werk uit.
 
Bron: Gemeente.nu
 

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...