inloggen  |  aanmelden

Bomenstichting werkt aan actuele versie tool die effecten bouw en herinrichting op bomen meet

Gepubliceerd op: 22 Mei 2017

De Bomenstichting werkt samen met kennisplatform CROW en een aantal gemeenten aan een geactualiseerde versie van de Bomen Effectanalyse (BEA). De BEA is de standaardmethode om voorafgaand aan bouwprojecten en herinrichtingen de effecten van het project op de bomen op en rond de bouwlocatie in kaart te brengen. Professionals in de bomenwereld gebruiken het meetinstrument al sinds 2003.

De vernieuwde versie van de BEA komt naar verwachting eind 2017 uit. De BEA 2.0 besteedt aandacht aan het werken met bomen op projecten, definieert begrippen duidelijker, gaat in op het belang van een uniforme opzet en behandelt de juridische aspecten anno 2017.

Model voor alle partijen
De partijen streven ernaar om een model te ontwikkelen dat door zoveel mogelijk partijen gebruikt kan worden. Het accent ligt op het belang om bomen waar mogelijk in te passen in ontwerpen op basis van een realistische afweging. Met behulp van BEA 2.0 wordt de waarde van deze ‘asset’ zo objectief mogelijk bepaald, en wel zo dat die past in de huidige systematiek van assetmanagement. 

Veelgebruikt model
Gemeenten maken veel gebruik van de mogelijkheden die de BEA biedt. Door toepassing van de BEA worden op uniforme en onderbouwde wijze keuzes gemaakt bij bouwactiviteiten en plannen voor herinrichting van de openbare ruimte. Het op een verantwoorde manier inpassen van bomen in ontwerpen heeft op veel plaatsen tot aanzienlijke meerwaarde van een project geleid. Ook met het oog op de bijdragen van bomen aan klimaatbeheersing is dat een belangrijk resultaat.

Bron en beeld: CROW.

Een greep uit ons leveranciersregisterMIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...