inloggen  |  aanmelden

Bodegraven-Reeuwijk tekent raamcontract voor ecologisch beheer van bermen

Gepubliceerd op: 9 Mei 2017

De bermen en watergangen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden de komende jaren op ecologisch verantwoorde wijze beheerd. Hiervoor tekende de gemeent een raamcontract met de lokale aannemerscombinatie Reijm/Van Vliet. Met het contract is het beheer in deze gemeente, met aandacht voor de natuur, voor zes jaar geregeld. Daarnaast is er de mogelijkheid om het contract te verlengen.

De aanleiding voor het contract was een motie van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk. De raad nam in juli 2015 een motie aan voor meer ecologisch verantwoord bermbeheer en een betere uitstraling van de bermen. Door de ecologie te verhogen wordt de flora rijker en fauna krijgt meer kansen door onder andere meer plek voor bijen en vlinders.

Doorslaggevende rol aannemer
In gesprek met dorpsoverleggen, natuurverenigingen en agrarische natuurverenigingen bleek dat de aannemer die het beheer van de bermen zou uitvoeren een doorslaggevende rol zou hebben. Kennis en kunde is daarbij van belang, maar ook aandacht voor de continuïteit van het bermbeheer is van grote invloed op de kwaliteit van het beheer. De gemeente koos daarom voor een andere manier van aanbesteden en zette in om het beheer langere tijd bij één aannemer te leggen.

Anders aanbesteden
Vaak wordt bij het selecteren van aannemers gekeken naar de goedkoopste prijs, maar de meest geschikte aannemer is in dit geval geselecteerd op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit wordt wel een Beste Value Procurement-aanbesteding genoemd. Bij een reguliere aanbesteding geeft de gemeente nauwkeurig aan hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Bij deze aanbesteding ging de gemeente uit van het vakmanschap en expertise van de aannemer en moesten alle deelnemers aangeven welke prestaties en kwaliteiten zij konden leveren aan de doelstellingen die waren bepaald door de gemeente. Dat waren onder andere het vergroten van de ecologische waarden van de bermen, het zorgen voor verbindingslinten en het ecologisch schonen van de watergangen. Voor deze opdracht was een vast eindbedrag gesteld.

Keuze voor lokale partij
De lokale aannemerscombinatie Reijm Nieuwerkerk BV en Van Vliet Waarder BV kwam als beste uit de bus, ondanks dat het ging om een openbare Europese aanbesteding. Wethouder Kees Oskam: "We zijn erg blij met deze combinatie. Beide aannemers voeren al gedurende langere tijd tot grote tevredenheid werkzaamheden uit voor de gemeente. Vandaag zette ik met vol vertrouwen namens de gemeente mijn handtekening onder het contract."

Beeldmeetlat als meetinstrument
Om de huidige kwaliteit te weten heeft Waternsnip Advies alle bermen geïnventariseerd, beoordeeld en vastgelegd. De berm variëren van een A-kwaliteit (hoog) tot een D-kwaliteit (laag). Om dit vast te leggen is een beeldmeetlat ontwikkeld waarlangs de kwaliteit gemakkelijk een eenduidig gemeten kan worden. Dit instrument wordt ook gebruikt om de toekomstige ontwikkelingen in de bermen te volgen en vast te leggen.

Een greep uit ons leveranciersregisterTBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...