inloggen  |  aanmelden

Bewoners moeten meedoen aan Agenda Stad

Gepubliceerd op: 15 September 2015

Woonbonddirecteur Ronald Paping heeft de Tweede Kamer vorige week op het hart gedrukt de bewoners van steden niet uit het oog te verliezen bij het opstellen van de Agenda Stad. Ook het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) vindt dat bewoners een volwaardige partij moeten zijn bij het vormgeven van steden.

In de Miljoenennota 2015 heeft het kabinet een Agenda Stad aangekondigd om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te versterken. De aanleiding voor die Agenda volgt uit de belangrijke rol die steden spelen in de ontwikkeling van de economie en de groei van de werkgelegenheid. Nederland zal tijdens zijn EU voorzitterschap in de eerste helft van 2016 ook aandacht schenken aan de stad en de ontwikkeling van een Europese Agenda Stad.

In een hoorzitting over de Agenda Stad op 10 september waarschuwde Paping ervoor dat die agenda tot nu toe vooral economisch is. Hij vroeg aandacht voor drie punten. Ten eerste sprak hij zijn zorg uit dat er een sterke segregatie ontstaat tussen arme en rijke wijken. Daarnaast wees Paping erop dat de aandacht voor de sociale kant mist. Ten slotte drukte Paping de Kamerleden op het hart dat nadenken over de inrichting van de stad niet zonder de bewoners kan. Er moet ruimte zijn voor bewonersinitiatieven, voor (woon)coöperaties en zelfbeheer en voor de mogelijkheid tot meepraten en meebeslissen door bewoners. Paping wees op de BewonersAgenda Stad die het LSA aan het opstellen is. `Bewoners maken immers de stad.'

Een eerste versie van die BewonersAgenda is al aangeboden aan BZK-minister Plasterk, maar voor de definitieve versie verzamelt het LSA de komende weken nog ideeën en oplossingen van actieve bewoners aan de hand van de vraag wat zij nodig hebben om hun initiatieven en projecten in de stad effectiever en met meer plezier uit te voeren.

Thijs van Mierlo van het LSA roept `alle georganiseerde huurders op om hun stempel op de BewonersAgenda te zetten om het domein wonen er nadrukkelijk in mee te nemen. Het recht op de wooncorporatie is daar bijvoorbeeld een onderdeel van.' De definitieve BewonersAgenda Stad wordt op de Landelijke Bewonersdag op 28 november 2015 aangeboden aan minister Plasterk.

Een greep uit ons leveranciersregisterStruyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...