inloggen  |  aanmelden

Bevelandse gemeenten pakken woningmarkt aan

Gepubliceerd op: 1 Oktober 2013

De vijf Bevelandse gemeenten Borsele, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Goes hebben afspraken gemaakt over een regionale aanpak voor de woningmarkt. Deze herijking is het gevolg van de economische crisis en - volgens de meest actuele bevolkingsprognose van de provincie - een beperkte groei van inwoners en huishoudens de komende tien tot vijftien jaar.

Woningmarktonderzoek heeft aangetoond dat verbetering en herstructurering van de bestaande woningvoorraad de grootste uitdaging vormt de komende jaren. Vooral als het gaat om particulier bezit. De gemeenten zetten in op een aantal acties:
  • De gemeenten gaan een programma opzetten om woningeigenaren te stimuleren investeringen te doen in duurzaamheid en verbetering van de woning.
  • De gemeenten willen een gezamenlijk woningbouwprogramma voor de komende jaren.
  • Goes voorziet vooral in de vraag naar stedelijk wonen en buiten de stad wordt ingezet op het concentreren van woningbouw rond de zogenaamde dragende kernen, de dorpen met voorzieningen.
  • Er wordt terughoudend omgegaan met nieuwe woningbouw-locaties buiten de bebouwde kom.
  • Starters zullen gestimuleerd worden een bestaande woning te kopen. Hierdoor komt doorstroming op gang.
  • De gemeenten zullen op zoek gaan naar mogelijkheden om het aanbod huurwoningen te vergroten. Hierbij wordt samenwerking met de marktpartijen gezocht.

Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...