inloggen  |  aanmelden

Bestemmingsplan 'Wilhelminahaven' Oosterhout vernietigd

Gepubliceerd op: 8 Augustus 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Wilhelminahaven' van de gemeente Oosterhout vernietigd. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Met het bestemmingsplan wilde de gemeenteraad van Oosterhout 233 woningen kunnen bouwen, waarvan er 227 komen op de plek van de voormalige fabriek Magnetic Products Oosterhout (MPO-terrein).

Van deze woningen zou een deel gestapeld zijn. De gestapelde woningen zouden worden verdeeld over twee appartementengebouwen met een maximale hoogte van 22 meter en een woontoren met een maximale hoogte van 40 meter, de kanaaltoren genoemd. Door deze plannen vrezen enkele omwonenden onder meer aantasting van hun privacy en verkeers- en parkeeroverlast. Zij kwamen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
 
De nieuwe woonwijk zal worden ontsloten via de Bredaseweg. Gezien de conclusies uit de diverse verkeersonderzoeken die in dit kader zijn verricht, had de gemeenteraad naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak beter moeten onderbouwen dat de verkeerstoename door het plan niet tot onaanvaardbare gevolgen voor de doorstroming op de Bredaseweg zal leiden.
 
Daarnaast heeft de gemeenteraad naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak "niet inzichtelijk gemaakt" of in de omgeving van de nieuwe, 40 meter hoge kanaaltoren onaanvaardbare windhinder kan optreden. In een notitie van een adviesbureau die de gemeenteraad bij het bestemmingsplan had gevoegd, staat dat door zo'n hoge toren windhinder kan optreden en dat daarom een windklimaatonderzoek moet worden uitgevoerd. De gemeenteraad heeft dat nader onderzoek echter niet verricht, zonder toereikend te motiveren waarom hij dat niet heeft gedaan.
 
Vanwege de samenhang van de vernietigde onderdelen komt de Afdeling bestuursrechtspraak tot het eindoordeel dat het gehele bestemmingsplan moet worden vernietigd. Gevolg van de uitspraak is dat de gemeenteraad van Oosterhout een nieuw bestemmingsplan moet vaststellen als hij de woonwijk Wilhelminahaven wil verwezenlijken.

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...