inloggen  |  aanmelden

Bermongevallen voorkomen door wegen veiliger te maken

Gepubliceerd op: 1 Februari 2012

Veel bermongevallen zijn te voorkomen door wegen buiten de bebouwde kom veiliger in te richten. Die conclusie trekt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) na een analyse van 90 bermongevallen.

 

Uit onderzoek van de ongevallen blijkt dat een groot deel wordt veroorzaakt door te scherpe bochten die automobilisten uit de bocht doen vliegen. De SWOV stelt dat men dit soort bochten van betere bebakening zou moeten voorzien om de automobilist beter door de bocht te leiden. Ook geprofileerde kantstrepen noemt de SWOV als oplossing. Voor 60- en 80-km/uur wegen stelt de stichting voor om bochten ruimer te maken, kantmarkeringen aan te brengen en om obstakels langs de kant – zoals bomen – verder van de weg te zetten. Op veel van de wegen waar de onderzochte bermongevallen plaatsvonden, zijn de richtlijnen uit het Handboek inrichting veilige bermen niet toegepast. Wegbeheerders zijn niet wettelijk verplicht om deze richtlijnen te volgen, maar het wordt wel aanbevolen.  Als riskante situaties niet zijn te verbeteren – zo stelt de SWOV – dan zullen wegbeheerders er in ieder geval alles aan moeten doen om de gevolgen van bermongevallen te beperken.  Dat kan door het verplaatsen, afschermen of verwijderen van obstakels langs de weg en het flauwer maken van taludhellingen. Het meeste letsel wordt namelijk veroorzaakt wanneer de auto tegen een boom knalt of over de kop slaat.

 

Uit het onderzoek blijkt overigens dat de automobilist in één op de vijf gevallen zelf niet goed oplette. Ze waren afgeleid door iets dat op de weg gebeurde of waren zelf bezig iets om bijvoorbeeld iets op te rapen of een cd te wisselen. Ook speelde ‘risicovol gedrag’ een grote rol, vooral bij jonge, onervaren mannelijke automobilisten die te hard door een slecht aangekondigde bocht gaan of inhalen waar dat eigenlijk niet kan

Bron: Verkeerskunde


Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...