inloggen  |  aanmelden

Bergen op Zoom pakt onderhoud openbare ruimte aan

Gepubliceerd op: 27 Maart 2014

De gemeente gaat in 2014 eenmalig het onderhoud aan de openbare ruimte verhogen. In totaal wordt hier 285.000 euro voor uitgetrokken. Dat wordt betaald met de uitkering van afvalverwerker Saver over 2012.
 

Hiermee wordt er gehoor gegeven aan twee moties die de gemeenteraad in november 2013 en februari 2014 aannam. In die moties droeg de raad het college op de openbare ruimte in de gemeente schoner te maken. Daarnaast wilde de raad dat de afvaldumpingen in het buitengebied frequenter worden geruimd dan dat nu het geval is. Dit heeft geleid tot een nieuw onderhoudsplan, waarbij wordt ingezet op vijf punten.
 
Er worden meer veegmachines ingezet in de straten. Ook wordt al sinds begin 2014 voorafgaand aan de koopzondagen geveegd. Ten tweede wordt het ruimen van illegale afvaldumpingen geïntensiveerd. Dat gebeurde tot voor kort nog eens per maand, dat wordt nu opgevoerd naar een keer per week. Daarnaast gaat het afvalbakkenbeleid op de schop. Bestaande bakken worden herschikt en er komen nog tien grote ondergrondse afvalbakken in de stad bij. Eind december is er bij wijze van pilot al zo'n bak geplaatst op het Zuivelplein. Vervolgens wordt op dit moment onderzocht of bij grote evenementen voortaan gebruik kan worden gemaakt van een mobiele persinstallatie. Dat voorkomt zwerfafval door overvolle evenementenafvalbakken.
 
Tot slot zet de gemeente Bergen op Zoom nog meer in op burgerparticipatie. Dat doet ze enerzijds door burgerinitiatieven te ondersteunen en anderzijds door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen met werk in de openbare ruimte. Normaal zorgt de winter ervoor dat de reinigingsactiviteiten in de eerste maanden van het jaar stilliggen. Door de zachte winter is er in januari van dit jaar al begonnen met de uitvoering van het nieuwe onderhoudsplan.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...