inloggen  |  aanmelden

Avalex gemeenten op weg naar gezamenlijk afvalbeleid

Gepubliceerd op: 1 April 2014

De zes Avalex gemeenten – Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar - gaan gezamenlijk het afvalbeleid opzetten en uitvoeren. Het uiteindelijke doel is een afvalbeleid dat invulling geeft aan het verantwoord inzamelen van grondstoffen en afval in de regio.
 

Om invulling te geven aan de gezamenlijke ambitie hebben de wethouders Afval en/of Milieu, de opdracht gegeven aan beleidsmedewerkers van de zes gemeenten en Avalex om in nauwe samenwerking een fundament te leggen voor een gezamenlijk afvalbeleid. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten worden gezien als een verzorgingsgebied en niet als zes afzonderlijke gemeenten. Beleidsmaatregelen worden per bebouwingstype (laagbouw, hoogbouw, gestapelde bouw en binnensteden) voorgesteld en getoetst op het gebied van service, kosten en milieu.
 
In januari 2014 liet staatssecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het streven is om in 2020, 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Op dit moment is het gemiddelde afvalscheidingspercentage in het Avalex verzorgingsgebied 40%. Een aantal gemeenteraden heeft onlangs aangegeven aan de slag te willen met het behalen van een beter afvalscheidingsresultaat. Mede op initiatief van de gemeenteraden worden nu stappen gezet richting een gezamenlijk afvalbeleid. De gemeenteraden hebben aangeven veel te verwachten van een gezamenlijk beleid. Naar verwachting kunnen de raden in de tweede helft van 2014 besluiten over het nieuwe afvalbeleid.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...