inloggen  |  aanmelden

Asbestdaken tikkende tijdbom

Gepubliceerd op: 9 Februari 2017

De meeste grote gemeenten hebben geen idee waar in hun regio asbestdaken liggen en of deze een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een enquête die Kassa hield onder de 50 grootste gemeenten in Nederland. Van de 39 grootste gemeenten die reageerden, hebben slechts 8 gemeenten de asbestdaken op woningen in kaart gebracht.

Dat slechts een klein deel van de grootste gemeenten de situatie omtrent asbestdaken in kaart heeft, is opmerkelijk omdat gemeenten hierop moeten handhaven. Vrijkomende asbestvezels in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken. Vooraanstaand asbestdeskundige Otto Hegeman stelt dat oude en beschadigde asbestdaken met voorrang moeten worden aangepakt.

Geen beleid
Het Rijk wil dat alle asbestdaken in Nederland voor 1 januari 2024 zijn gesaneerd. Lokale overheden moeten daarbij het voortouw nemen en burgers informeren en begeleiden, bijvoorbeeld bij de aanvraag van subsidie. Dertig gemeenten geven in de enquête van Kassa aan nog geen beleid voor de sanering van de asbestdaken ontwikkeld te hebben.

Haast geboden
Volgens Hegeman is haast geboden, omdat asbestdaken al na 15-20 jaar beginnen te verweren en dat proces veelal met de jaren versnelt. Het gebruik van asbest op daken is sinds 1993 verboden. De jongste asbestdaken zijn nu 24 jaar oud, de oudste al een halve eeuw. In Nederland liggen naar schatting in totaal nog zo’n 500.000 asbestdaken.

Subsidieregeling onvoldoende
De hoge kosten voor de sanering  van de asbestdaken- die kunnen oplopen tot 20.000 euro per dak - moeten huiseigenaren grotendeels uit eigen zak betalen. Het bestaande subsidiepotje van circa 75 miljoen voor de gehele periode is volstrekt onvoldoende om alle saneringen te financieren. Volgens Hegeman is daar minimaal 1,2 miljard euro voor nodig. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu weigert vooralsnog echter om het bedrag in de subsidiepot te verhogen.  

Beschermende maatregelen
Voor de sanering van asbestdaken zijn speciale beschermende maatregelen nodig, maar de hoge kosten hiervan werken in de hand dat burgers het zelf gaan doen, met mogelijke gezondheidsrisico’s en illegale dumping als gevolg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat het voor gemeenten ondoenlijk is om een compleet beeld te hebben van de lokale asbestsituatie. Daarnaast vraagt de VNG zich af hoe reëel de saneringsverplichting per 2024 is.

Bron: Kassa

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...