inloggen  |  aanmelden

Arcadis helpt acht gemeenten bij klimaatbestendig waterbeleid

Gepubliceerd op: 22 Mei 2017

Arcadis helpt acht gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier bij de beleidsinvulling van de gemeentelijke zorgplichten op grond-, hemel- en afvalwater voor de periode 2018-2023. Dit gebeurt in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan van de samenwerkingsregio. 

De gemeenten die ondersteuning krijgen van Arcadis liggen in binnen de samenwerkingsregio Zaanstreek - Waterland. Volgens Arcadis is de ontwikkeling van een visie op het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de bebouwde omgeving een belangrijke doelstelling van de samenwerking.

Creatie duurzaam beleid
De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad en het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier nemen de gevolgen van de klimaatverandering op de gemeentelijke watertaken in het beleidsproces mee. Zo speelt de samenwerkingsregio in op de initiatieven van het Deltaprogramma rondom de klimaatbestendige stad 2050 én op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. Arcadis zet zijn kennis op onder meer de gebieden van stedelijk watermanagement en stedelijke inrichting in om tot een duurzaam beleid te komen.

Uitdaging
De regio Zaanstreek-Waterland is een waterrijk gebied met drukke steden, historische dorpen en een open platteland. Volgens David van Raalten, Europees directeur watermanagement bij Arcadis, heeft de regio een uitdaging om het stedelijk gebied waterrobuust te maken: “Het mooie is dat hier maar liefst acht gemeenten sámen met het waterschap de uitdaging aangaan om een gezamenlijk klimaatrobuust water- en rioleringsbeleid te formuleren. En dat in heel kenmerkend historisch gebied.”
 
Betere afstemming
“Door de toenemende hevige regenval staat verduurzaming van het stedelijk waterbeheer hoog op de agenda”, aldus Van Raalten. “Als partijen meer samenwerken en langer vooruitkijken, kunnen investeringen aan riolering, watersysteem en openbare ruimte beter op elkaar afgestemd worden om hevige pieken op te kunnen vangen. Zo voorkomen de gemeenten wateroverlast en schades én zetten ze middelen effectiever in.”

Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...