inloggen  |  aanmelden

Amsterdam steunt duurzame energieprojecten bedrijven

Gepubliceerd op: 10 Oktober 2013

De gemeente Amsterdam stelt € 45 miljoen beschikbaar in het nieuwe Amsterdams Klimaat en Energiefonds. Het geld is bedoeld om investeringen in duurzame energieprojecten door bedrijven een kans te geven.  Er hebben zich al 30 kandidaat-projecten aangediend.
 

Amsterdam gaat middels het fonds mee-investeren in energieprojecten die als financieel en duurzaam rendabel door de selectieprocedure komen. Het zal gaan om grootschalige projecten die aantoonbaar bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency. Veel van deze investeringen worden door banken – zeker in de opstartfase – als risicovol gezien. De gemeente wil deze projecten toch een kans geven, mits de investering is terug te verdienen.
Een onafhankelijke en deskundige investeringscommissie zal alle investeringsbeslissingen toetsen. Van tevoren is door de gemeenteraad bepaald onder welke voorwaarden de fondsbeheerder moet werken, in welke projecten het fonds mag investeren en aan welke eisen het beheer moet voldoen. De eerste dertig projecten hebben zich al aangediend. De verwachting is dat nog dit jaar enkele aanvragen toegekend kunnen worden. De toekomstige opbrengsten van de projecten zullen de komende vijftien jaar opnieuw geïnvesteerd gaan worden.
 
Het Amsterdams Investeringsfonds heeft naast het externe fonds € 4,75 miljoen beschikbaar gesteld voor duurzame initiatieven in de stad. Amsterdammers die in hun buurt duurzame energie willen opwekken of besparen kunnen bij de gemeente een lening aanvragen. De lening heeft een vaste, lage rente van 1,99% en een looptijd van maximaal 15 jaar.
 
Bron: amsterdam.nl
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...