inloggen  |  aanmelden

Amsterdam ontwikkelt meetmethode parkeerbezetting

Gepubliceerd op: 5 December 2012

Amsterdam maakt gebruik van een nieuwe methode voor het bepalen van de parkeerbezetting in de stad. De methode, ontwikkeld door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, is goedkoper en minder arbeidsintensief dan de gebruikelijke manier van tellen.

Doorgaans meten gemeenten de bezetting van parkeerplaatsen door deze een paar keer per jaar fysiek te tellen. Dat betekent een grote behoefte aan mankracht op straat en daarmee een grote uitgave. Amsterdam doet dat nu anders. De nieuwe meetmethode maakt gebruik van verschillende databronnen die komen van parkeergarages, de parkeerrechtendatabase en parkeerverwijssystemen, maar ook van informatie uit enquetes over mobiliteit en verplaatsingsgedrag. Door al die gegevens te combineren, komt een betrouwbaar beeld naar voren van de parkeerbezetting in de stad. Uit de eerste proeven met de methode blijkt dat de digitale berekeningen overeenkomen met de laatste fysieke tellingen. Op deze manier bespaart de stad tijd en mankracht.

Daarnaast leidt de nieuwe methode tot extra inzichten. Zo kan de bezetting op specifieke momenten worden gemeten, maar ook over een hele dag worden nagebootst. Dat kan voor de gemeente bruikbare informatie opleveren om te bepalen of parkeertarieven en parkeerdruk zich correct tot elkaar verhouden. Maar ook om te zien hoe piek- en onderbelasting op bepaalde locaties elkaar kunnen compenseren.

Bron: verkeersnet.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...