inloggen  |  aanmelden

Amsterdam maakt de circulaire economie concreet

Gepubliceerd op: 6 December 2016

De gemeente Amsterdam heeft 23 projecten in het kader van de circulaire economie gepresenteerd. Met deze projecten wil de gemeente bewijzen dat een circulaire economie mogelijk en rendabel is. Daarnaast wil Amsterdam uitvinden hoe om te gaan met bestaande hindernissen in bijvoorbeeld wetgeving. 
 

Amsterdam wil een circulaire economie omdat grondstoffen schaars worden terwijl de wereldbevolking blijft groeien. De huidige economie is nog gericht op het verbruiken van spullen: van grondstoffen wordt een product gemaakt, dat aan het eind van zijn levensduur wordt weggegooid. In een ‘ circulaire economie’ worden grondstoffen en materialen steeds weer hergebruikt en wordt de energie de daarvoor nodig is duurzaam opgewekt.
 
Veel van de projecten hebben te maken met de bouwsector. Juist in de bouw worden enorm veel materialen de stad in- en uitgevoerd, en kan er veel worden gedaan aan hergebruik. Daarom wordt een nieuwe methode van TNO om in kaart te brengen welke bouwmaterialen er eigenlijk allemaal in bestaande gebouwen zitten, getest in het transformatiegebied Haven-Stad. Meer concreet wordt vanaf volgend jaar al al het beton dat bij wegwerkzaamheden uit de Amsterdamse straten komt, hergebruikt. Ook zullen de in 2011 uitgebrande panden van restaurant Vondeltuin in het Vondelpark circulair worden gesloopt, waarbij zoveel mogelijk bouwmaterialen uit de panden ter plaatse hergebruikt gaan worden.
 
Bij sloop, nieuwbouw en renovatie van gemeentelijk vastgoed gaat worden onderzocht hoe materialen te hergebruiken, en een ‘materialenpaspoort’ voor gebouwen te ontwikkelen, waardoor iedereen altijd kan zien waar een gebouw van gemaakt is en wat er weer uitgehaald kan worden als het gebouw wordt afgebroken. De gemeente werkt samen met anderen aan verschillende circulaire innovatieprojecten. Zo gaat Waternet in Buiksloterham aan de slag met een lokale biovergister en zoekt het AEB uit hoe je uit afval aromaten voor de chemische industrie kunt maken.
 
Kennisinstellingen zoals Amsterdam Metropolitan Solutions en de HvA onderzoeken de komende jaren wat kansrijke circulaire innovaties zijn en hoe de circulaire economie in Amsterdam sneller werkelijkheid kan worden. De projecten vloeien voort uit een eerder onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een circulaire economie in de stad. Het inzetten op en circulaire economie is een van de onderdelen van de Agenda Duurzaam Amsterdam, die in 2015 door de Amsterdamse gemeenteraad is vastgesteld. 

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...