inloggen  |  aanmelden

Amsterdam hervormt erfpachtstelsel

Gepubliceerd op: 24 November 2014

Als laatste stad van Nederland hervormt Amsterdam het erfpachtstelsel. Het college van B&W heeft ingestemd met de uitwerking van het nieuwe erfpachtstelsel. Hierdoor wordt het vanaf medio 2016 mogelijk voor Amsterdammers om de grond onder hun woning of bedrijf eeuwigdurend vooruit te betalen. Canonherzieningen zijn hiermee verleden tijd.

Het nieuwe stelsel voor eeuwigdurende erfpacht gaat gelden voor particuliere woningen en maatschappelijk en commercieel vastgoed. Amsterdam kiest voor een verbeterd erfpachtstelsel, omdat woningbezitters hiermee zekerheid krijgen en de winst van hun woninginvestering pakken. Daarnaast worden meerdere problemen uit het huidige systeem dat inefficiënt, te complex en gestoeld is op een scheef principe opgelost:
 
Het nieuwe erfpachtstelsel zal medio 2016 in werking treden. Nieuwbouw wordt vanaf dan alleen nog in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Kopers kunnen ervoor kiezen om de erfpacht in een keer vooruit te betalen of kiezen voor een vastgesteld jaarlijks bedrag dat alleen geïndexeerd wordt. De huidige 250.000 erfpachters krijgen een aanbod van de gemeente om tussentijds (voor aflopen canonperiode) over te stappen. Deze overstap is vrijwillig.

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...