inloggen  |  aanmelden

Amsterdam en bedrijfsleven werken aan circulaire economie

Gepubliceerd op: 10 Maart 2014

De gemeente Amsterdam gaat samen met het bedrijfsleven de bouwketen verduurzamen. Daartoe hebben ze onlangs een intentieverklaring ondertekend. De samenwerking richt zich op een gesloten kringloop van bouwmaterialen bij sloop, renovatie en nieuwbouw, om verspilling tegen te gaan.
 

Amsterdam streeft naar een circulaire economie voor de stad, vastgelegd in de visie ‘Amsterdam Circulaire Stad 2014-2018’. Het houdt in dat de stad ernaar streeft slimmer om te gaan met grondstoffen en het transport ervan. Dit is nodig omdat veel grondstoffen schaars zijn geworden en de prijzen zijn gestegen. Maar ook om het milieu minder te belasten. Vooral in de bouw valt door het sluiten van kringlopen veel winst te behalen. Door het hergebruik van bouwmaterialen, is de aanspraak op nieuwe grondstoffen terug te brengen. Dat scheelt weer transportbewegingen en dus neemt ook de CO2 uitstoot af. Uiteindelijk zal dit leiden tot lagere kosten voor de inwoners van Amsterdam en een beter leefmilieu. Om dit streven ook daadwerkelijk in de praktijk in te bedden, hebben de gemeente Amsterdam en zeven koplopers uit het bedrijfsleven een intentieverklaring ondertekend. De bedrijven zijn Search, Dutch Green Building Council, bouwbedrijf BAM, sloopbedrijf Oranje, hoveniersbedrijf Van der Tol, vermogensbeheerder Bouwinvest REIM en Projectontwikkelaar OVG. Deze partijen willen nog dit jaar komen tot een `Green Deal Cirkelstad', een landelijke overeenkomst tussen private en publieke partijen samen met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu waarin alle deelnemende partijen concrete projecten inbrengen om de keten van sloop, renovatie en nieuwbouw circulair te maken.

De rol van de gemeente in deze samenwerking betreft vooral het faciliteren van initiatieven om daarmee goede plannen een betere voedingsbodem te geven. De samenwerking richt zich niet alleen op gesloten kringlopen, maar ook op werkgelegenheid in de bouw. De gemeente wil in de sector vooral werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...