inloggen  |  aanmelden

Amstelveen laat bewoners en ontwikkelaar samen gebied inrichten

Gepubliceerd op: 11 Augustus 2014

De gemeente Amstelveen doet mee aan een landelijk project waarbij bewoners en projectontwikkelaar samen de mogelijkheid krijgen om een gebied te ontwikkelen. De gemeente gaat in het najaar twee locaties aanbesteden zonder dat er vooraf regelgeving is opgesteld.
 

Normaal gesproken bepaalt de gemeenteraad aan het begin van gebiedsontwikkeling de ruimtelijke mogelijkheden en regels. De gemeente selecteert de projectontwikkelaar op twee criteria: een bieding op de vooraf bepaalde minimale grondprijs en een plan van aanpak voor het betrekken van de buurtbewoners. Dit laatste telt zwaarwegend. De gemeente treft momenteel voorbereidingen voor aanbesteding van dit project. Naar verwachting weten omwonenden eind van het jaar welke rol zij kunnen spelen.
 
Wethouder Peter Bot (BBA) verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening: "Dit is een ultieme vorm van participatie van bewoners. De projectontwikkelaar gaat in gesprek met omwonenden en samen komen zij tot een bouwplan dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Het landelijke Actieteam Ontslakken Gebiedsontwikkeling begeleidt de gemeente. Dit actieteam maakt deel uit van de Actieagenda Bouw en is een gezamenlijk initiatief van ministeries, bedrijven en kennisinstellingen. Zestien gemeenten gingen Amstelveen voor.
 

Een greep uit ons leveranciersregisterBinnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...