inloggen  |  aanmelden

Amstelveen aan de slag met wijkprofielen

Gepubliceerd op: 24 December 2015

Het college wil Amstelveen meer wijkgericht besturen en is daarom gestart met het opstellen van wijkprofielen. Een wijkprofiel levert een beeld op van de wijk. Zowel de sterke als de zwakke kanten van een wijk worden zichtbaar en het levert veel informatie op over een wijk en haar inwoners. 

Een aantal buurten in Amstelveen heeft de komende jaren meer aandacht nodig, omdat in die wijken de sociale en economische balans verstoord is geraakt. Om dit goed in kaart te krijgen is opdracht gegeven om een sociale kaart van Amstelveen te maken, waarin indicatoren als werkloosheid, schooluitval en armoede beter zichtbaar worden. Hierdoor kan het college haar inspanningen de komende jaren gerichter inzetten.
 
Inmiddels is het profiel van de wijk Keizer Karelpark (KKP) afgerond. De scores van KKP die gerelateerd zijn aan de sociaaleconomische positie van de bewoners past bij de kenmerken van de woningvoorraad. In KKP is het aandeel kleine woningen groter dan gemiddeld en woningen zijn per m2 goedkoper dan gemiddeld in de stad. De wijk is hierdoor aantrekkelijk voor lage inkomens. In KKP-West zijn veel ouderen met een inkomen uit pensioen of AOW. Ongeveer 22 procent van alle bijstandsuitkeringen komt terecht bij inwoners van het Keizer Karelpark (KKP). Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen is 15% lager dan het Amstelveense gemiddelde.
 
Wethouder Herbert Raat (VVD): ”We moeten de balans houden in de afzonderlijke wijken om Amstelveen in zijn geheel aantrekkelijk te houden. Anders krijg je te grote verschillen binnen je stad. De wijkanalyses zijn hierbij een hulpmiddel om inzicht te krijgen in een wijk. Opvallend voor Amstelveen is dat er relatief weinig koopwoningen zijn in deze wijk.” Amstelveense wijken kunnen onderling met elkaar worden vergeleken als voor alle wijken een wijkprofiel is opgesteld. De andere wijken van Amstelveen worden de komende jaren op soortgelijke wijze geanalyseerd. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...