inloggen  |  aanmelden

Amersfoortse ontlasting vormt basis voor kunstmest

Gepubliceerd op: 16 Februari 2016

Waterschap Vallei en Veluwe gaat ontlasting van mensen uit de regio Amersfoort gebruiken voor de productie van kunstmest. Het laat de rioolwaterzuivering in Amersfoort ombouwen tot een installatie die niet alleen afvalwater zuivert, maar ook energie en kunstmest produceert. De installatie draait in een testfase en de productie van de eerste kunstmest is in aantocht. 

Bij de centrale verwerking van rioolslib op de rioolwaterzuivering Amersfoort komen fosfaat en stikstof vrij. Met toepassing van de Pearl(R) technologie gaan deze nuttige grondstoffen jaarlijks naar schatting 900 ton hoogwaardige kunstmest opleveren. Zo wordt het zuiveren van afvalwater geen eindpunt maar een omzetpunt.
 
Met het project `Omzetpunt Amersfoort' gaat het waterschap alle slib dat vrijkomt bij het zuiveren van rioolwater in Amersfoort, Soest, Nijkerk en Woudenberg, centraal vergisten. Met een nieuwe technologie wordt het slib verwarmd en onder hoge druk gezet (een soort snelkookpan). Hierdoor valt het slib in kleine delen uit elkaar en komt er meer biogas vrij. De techniek levert meer energie op dan er op de zuivering zelf nodig is. Het overschot levert het waterschap aan het elektriciteitsnet. Dit is voldoende voor ongeveer zeshonderd huishoudens.
 
`Omzetpunt Amersfoort' zal voor de zomer van 2016 operationeel zijn, waarmee Waterschap Vallei en Veluwe een belangrijke stap zet in haar ambitie om in 2025 volledig energieneutraal te zijn en bij te dragen aan een duurzame, circulaire economie. Het Europese LIFE+ Programma verstrekt een belangrijke subsidie om `Omzetpunt Amersfoort' mogelijk te maken. Onlangs werd de Pearl(R) installatie in bedrijf genomen en door het tekenen van de overeenkomst met Ostara heeft Waterschap Vallei en Veluwe een gegarandeerd afzetkanaal voor een periode van tien jaar voor het geproduceerde kunstmest Crystal Green(R). 

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...