inloggen  |  aanmelden

Als bouwen een heel andere dimensie krijgt

Gepubliceerd op: 19 Februari 2015

Nog voor het in was om zijn producten een ecologisch tintje te geven was Derbigum® al begaan met duurzaamheid, ecologie en recyclage. Reeds in 1995 publiceerde BDA een duurzaamheidsrapport over Derbigum-daken waarin een levensduur van 30 jaar aangetoond werd. Duurzaamheid stond dus al lang hoog in het vaandel voor Derbigum in 1992 zijn eerste ISO 9001 certificaat behaalde.  Sinds 1997 bezit Derbigum ook een ISO 14001- en een EMAS-certificatie, het bewijs dat ook ecologie geen loos begrip is binnen de onderneming. 


Groen, groener, groenst
Naar de toekomst toe wordt er gestreefd naar gesloten materiaalkringlopen en een verwijdering van alle gevaarlijke stoffen uit deze kringlopen. Sinds 1999 heeft Derbigum op haar productie-eenheid in Perwez een verwerkingsmachine staan die elke gram productie-afval rechtstreeks terug in het fabricageproces brengt. Recentelijk is daar nu ook de toepassing van de recyclage van oude dakbanen bijgekomen. Bovendien werd na doorgedreven onderzoek alle VOC’s uit de meest courante vloeibare producten gebannen.

Met het oog op zoveel mogelijk recyclage werd een uitvoerige research opgestart naar het hergebruik van bitumineuze afvalstromen voor hoogwaardige producten. Hierdoor kan Derbigum nu zowel een dakbaan met gerecycled materiaal aanbieden : Derbigum® NT, alsook een onderlaag : Derbicoat® NT. Dankzij het gebruik van nieuwe technologieën (vandaar “NT”) wordt nu reeds respectievelijk 25% en 30% gerecycled materiaal gebruikt (gecertificeerd door PriceWaterhouseCoopers). Om zowel het gebruik van NT-dakbanen te promoten als recyclage aan te moedigen, werd een weldoordacht terugnamesysteem ontwikkeld. Zo kan de klant bij het plaatsen van zijn dak een overeenkomst met Derbigum aangaan welke de terugname van de NT-dakbanen garandeert op het einde van hun levensduur.Via Bitumen Recycling Nederland (www.brn.nl), een initiatief van Probasys Nederland en Vebidak, is grootschalige inzameling en hergebruik in rollen mogelijk. Derbigum speelt bij de tot stand koming van BRN een voortrekkersrol.


Verwijdering oude dakbedekking

Materiaalbewust produceren en bouwen
Cruciaal is echter om reeds bij het ontwerp van gebouwen of bouwmaterialen hun recyclage of andere toepassingen mee in beschouwing te nemen. Een aspect waar Derbigum reeds een tijdje mee bezig is, getuige daarvan de ontwikkeling van de Derbipure®, de eerste plantaardige dakbaan ter wereld die bovendien Cradle-to-Cradle (Silver) is.  De huidige moderne dakbanen kunnen ook helpen in het recupereren van regenwater. Dit kan voor zowel sanitaire toepassingen aangewend worden als in de tuin voor besproeiing of fonteinen. Daarvoor moet het echter van goede kwaliteit zijn.
 
Een dakbedekking met Derbigum® Arte, Derbibrite NT, Derbipure of Vaeplan® kan hierbij helpen. Dankzij hun hoogtechnologische acrylcoatings kan het regenwater hergebruikt worden. 

Deze dakbanen hebben allemaal een certificaat van het MPFA in Leipzig (Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH). Dat bevestigt dat het regenwater van deze daken pH-neutraal is en dus uitstekend kan hergebruikt worden. Ook de kunststof dakbaan Vaeplan staat zijn mannetje op dit vlak. Na uitvoerige testen heeft het Duitse Nehring Instituut het immers een drinkwaterattest gegeven.

Dakdekkers kunnen bovendien Vaeplan snijafval en oude PVC laten ophalen door Roofcollect. Na inzameling en verwerking wordt ook dit materiaal gebruikt voor nieuwe producten.


 

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...