inloggen  |  aanmelden

Almere en TNO slaan de handen ineen

Gepubliceerd op: 10 Februari 2015

De gemeente Almere en TNO hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij gaan gezamenlijk uitdagingen aan op het gebied van de stedelijke ontwikkeling en transitievraagstukken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: duurzaamheid, circulaire economie, de leefbaarheid van steden, veiligheid, energietransitie, vergrijzing, voedsel en mobiliteit.

Het zijn allemaal stedelijke ontwikkelingsvraagstukken met een grote complexiteit, die vragen om intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen; de zogeheten triple helix. Binnen de samenwerking gaan de beide partijen samen met bedrijven en andere organisaties werken aan de realisatie van een ' shared value center voor circulaire economie'.
 
Almere en TNO slaan de handen ineen om ook daadwerkelijk iets te gaan doen en publieke en private belangen in concrete oplossingen bij elkaar te brengen. Zij richten zich daarbij op de ambitie om van Almere de eerste 'zero waste' stad van Nederland te maken. Dit in combinatie met energie-neutrale gebiedsontwikkeling geeft concreet invulling aan Almere als de plek voor leefbare, groene stadsontwikkeling. Het Floriade terrein wordt daarbij met verschillende stakeholders ontwikkeld tot een internationaal toonaangevend 'living lab' voor groene leefbare stadsontwikkeling waarbij 'Circulaire oplossingen' kunnen worden ontwikkeld, getest, getoond en beleefd.
 
Samen met het GWIA (Gezondheid en Welzijn innovatie centrum van Almere) en het middenbedrijf worden de transities in de gezondheidszorg en het sociale domein aangepakt. Een voorbeeld hiervan is het programma 'de gezonde jeugd' gericht op lifestyle en preventie. Daarvoor wordt data vanuit verschillende instanties gecontroleerd ontsloten en een technologiecenter beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde partijen.
 
Daarnaast wordt het al bestaande Big Data Value Center verder ontwikkeld, onder meer door bedrijven en overheden te laten leren om met behulp van al beschikbare data nieuwe combinaties te maken, businessmodellen uit te proberen, maar ook te visualiseren. TNO richt daartoe een 'Data collaboration cockpit' in die alle datastromen in de stad in beeld brengt. De cockpit stelt overheden en bedrijven in staat om domeinen te verbinden die nodig zijn voor geïntegreerde oplossingen. Deze cockpit wordt (inter)nationaal gekoppeld met andere steden zodat van elkaar geleerd kan worden. Hiertoe wordt een `benchlearning'-programma opgezet.

Een greep uit ons leveranciersregisterBinnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...