inloggen  |  aanmelden

AkzoNobel levert restwarmte aan Warmtenet Hengelo

Gepubliceerd op: 9 December 2014

AkzoNobel gaat gratis restwarmte leveren aan Warmtenet Hengelo (WNH). Bij het productieproces van zout bij AkzoNobel in Hengelo komt veel warmte vrij. Door het hergebruik van deze restwarmte beperkt Hengelo de CO2 emissie sterk. Na instemming door de Hengelose gemeenteraad wordt de overeenkomst tot levering ondertekend.

In het coalitieakkoord van het huidig college staat dat de aanleg van de hoofdleiding van het warmtenet, de zogeheten `backbone', een geweldige kans is voor de duurzaamheid in Hengelo. Aanleg van deze backbone is noodzakelijk om de klanten van Warmtenet in Hengelo van duurzame energie te voorzien. Het college heeft bij zijn aantreden verzocht om het bestaande bedrijfsplan te actualiseren en wil inzicht in de risico's van het WNH.
 
Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieursbureau CE Delft. De huidige bedrijfsvoering is onderzocht en er is een analyse gemaakt van de kansen en risico's voor de aanleg van de hoofdleiding. De belangrijkste conclusie is dat de huidige bedrijfsvoering niet rendabel is en dat stoppen met Warmtenet grote financiële consequenties heeft. Ook blijkt dat realisatie van de hoofdleiding cruciaal is om in de toekomst tot een duurzame en rendabele bedrijfsvoering te komen.
 
De beste oplossing is om zo snel mogelijk duurzame warmte in te kopen. Concreet gaat het hier om levering van de restwarmte van AkzoNobel en uitbreiding van de klantenportfolio door aanleg van de backbone. Al geruime tijd zijn WNH en AkzoNobel hierover met elkaar in gesprek. Recent is overeenstemming bereikt over de langjarige levering van restwarmte. Er is een overeenkomst gereed waarin levering voor 15 jaar is vastgelegd.
 
Op dit moment zijn er 525 woningen aangesloten op het warmtenet. Verder verwarmt Warmtenet Hengelo ruim 80.000 m2 utiliteitsgebouwen van het ROC, Twentebad, Metropool, Siemens, Projectbureau in Hart van Zuid en de gebouwen in het Gezondheidspark. Binnenkort komen daar de bedrijfsgebouwen van CTT, Eaton en Galvano nog bij en het nieuwe woongebied in de Berflo Es, Veldwijk Noord.
 
De langlopende staatssteunprocedure is met een positief resultaat afgesloten. Dat betekent dat nu toegewerkt kan worden naar een verzelfstandiging van Warmtenet Hengelo in een BV. Over deelneming in die BV en over de realisering van de backbone vindt overleg plaats met de provincie Overijssel.

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...