inloggen  |  aanmelden

Hevige regenval de baas met buffergoten

Gepubliceerd op: 27 Juni 2017

De hoogste kosten bij de aanleg van een afwateringsvoorziening van wegen, pleinen of andere terreinen zit hem vaak niet in het plaatsen van kolken en/of goten, maar vooral in het aanleggen van het (regenwater)riool en alle uitleggers van de afwateringssystemen die hierop aangesloten moeten worden. 

Een alternatief is een buffergoot die het afwateringssysteem met de verzamelleiding combineert. Dit biedt naast een grote kostenbesparing ook de mogelijkheid tot het bergen van grote hoeveelheden regenwater direct onder het oppervlak, dicht bij de plaats waar het gevallen is. Doordat het water dicht aan het oppervlak blijft, kan het over grote afstanden worden getransporteerd, zonder te hoeven pompen. Met buffergoten kunnen zeer grote strenglengtes worden gemaakt met slechts één uitlaat op het einde.  Ondanks dat een buffergoot enorme hoeveelheden water kan opvangen en bufferen is het sleufopzetframe geen storend element in het straatoppervlak .

De ACO Q-max beantwoordt aan de vraag naar robuuste afwateringssystemen met niet alleen een hoge wateropnamecapaciteit, maar ook een grote afvoercapaciteit. De Q-max biedt maximale afwateringscapaciteit door z’n geïntegreerde transport- en bufferfunctionaliteit, zonder dat hiervoor een aparte verzamelleiding moet worden aangelegd. Het regenwater wordt dus in één systeem, zonder verdere overdracht, verwerkt tot aan het lozingspunt, de verdere regenwaterwaterbehandeling of infiltratievoorzieningen. Het Q-max systeem biedt daarnaast diverse mogelijkheden qua afwerking en belastingsklasse van het sleufprofiel. Hierdoor kan voor elk project de optimale configuratie worden samengesteld. Het ACO Drain Q-max programma kent zes afmetingen die gecombineerd toegepast kunnen worden. Hiermee bieden wij ingenieurs en ontwerpers grote flexibiliteit om een optimale systeem- en hydraulische werking te realiseren. Als erkenning voor z’n innovatieve design ontving het ACO Q-max systeem in Engeland onder andere de Queen’s Award for Enterprise Innovation.

Zie voor meer informatie: http://bit.ly/2sXjtFq

Een greep uit ons leveranciersregister​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...