inloggen  |  aanmelden

Achterhoek gaat aan slag met `Zon op het erf'

Gepubliceerd op: 28 Mei 2015

De Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) is gestart met een verkenning van `Zon op het Erf'. Dit initiatief draagt bij aan de ambitie van de Achterhoek om in 2030 energieneutraal te zijn en aan een leefbaar en opgeruimd buitengebied. Het project moet tevens een economische impuls geven aan de bouw- en installatiesector, recreatie, toerisme en werkgelegenheid in de regio.

Tot 2030 stoppen naar verwachting 1.500 agrariërs in de regio. De helft van de vrijkomende erven wordt gesloopt. De (geschikte) andere helft van de erven kan omgebouwd worden tot zonneboerderij. Hierbij blijft de woning staan, worden de stallen of schuren gesloopt en komen zonnepanelen op de vrijgekomen grond van de bijgebouwen.
 
Uit onderzoek blijkt dat de toepassing van ongeveer 4.000 zonnepanelen per erf haalbaar is. Dit levert 750 MW productievermogen op. Dat is de helft van het stroomverbruik in de Achterhoek en zou het gebruik van duurzame energie in de regio gigantisch aanjagen. Om ervaring op te doen met de aanpak, is het plan om van 2016 tot 2019 in totaal 50 erven in de Achterhoek om te bouwen tot zonneboerderijen. We overleggen met de provincie over de financiering van deze pilot. Zodra meer bekend is, nodigt AGEM agrariërs en andere betrokkene partijen uit voor een informatiebijeenkomst. Naar verwachting is dit in het najaar. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...