inloggen  |  aanmelden

97% van Nederlandse gemeenten zamelt drankenkartons in voor recycling

Gepubliceerd op: 24 Juli 2017

Gemeenten zijn in hoog tempo aan de slag gegaan met de inzameling van drankenkartons sinds de invoering van een inzamelvergoeding in 2015. Tweeënhalf jaar na de invoering van de vergoeding zamelt 97% van alle Nederlandse gemeenten drankenkartons in.

In totaal zamelen 376 van de 388 Nederlandse gemeenten drankenkartons in. In de meeste gemeenten bieden inwoners drankenkartons gescheiden aan in een zak of bak. Meestal is dit in combinatie met kunststof verpakkingen en/of blikafval (PD of PMD). In sommige gemeenten worden drankenkartons door nascheiding uit het huishoudelijk restafval gehaald.
 
Goed op weg
Ondanks dat het gescheiden inzamelen van drankenkartons in Nederland nog maar relatief kortgeleden van start ging, wordt al ongeveer 40% van de drankenkartons in Nederland gerecycled. Nederland zit daarmee al in dicht in de buurt van het Europees gemiddelde (44% in 2015). De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen is daarnaast hoog.
 
Recycling
Drankenkartons zijn erg geschikt voor recycling. Bij de recycling worden papiervezel, polyetheen en alumium van elkaar gescheiden en hergebruikt als grondstof. Papiervezel is daarbij een zeer interessante grondstof omdat deze geschikt is voor de productie van onder andere hygiënepapier en dozen.
 
Bijdrage
De Stichting Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen (HEDRA) werkt constant aan het verduurzamen van drankenkarton. “Onze doelstelling is om gemeenten en inwoners te informeren over drankenkartons en het nut en de noodzaak van inzameling en recycling”, aldus HEDRA-directeur Inge Eggermont. “We willen iedereen motiveren om drankenkartons in te zamelen en zo bij te dragen aan kwalitatief goede recycling van drankenkartons in Nederland. Dat draagt bij aan een circulaire economie.” Op de website van Stichting HEDRA wordt per gemeente aangegeven of deze meedoet en welk inzamelsysteem wordt gehanteerd.

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...