inloggen  |  aanmelden

600 miljoen euro extra voor betere doorstroming verkeer

Gepubliceerd op: 18 Oktober 2016

Minister Schultz van Haegen trekt 400 miljoen euro extra uit voor een betere bereikbaarheid van de economische belangrijke regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. 

Beide regio’s krijgen 200 miljoen euro extra voor een pakket aan maatregelen. Ook komt er 200 miljoen euro extra beschikbaar voor verbetering van het verkeer tussen de Rotterdamse haven en Oost-Nederland en Duitsland.

De minister heeft dit afgelopen vrijdag gemeld in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de overleggen die zij en staatssecretaris Dijksma met bestuurders van de provincies hebben gevoerd over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In de brief wordt ingegaan op de verschillende afspraken met de regio’s over nieuwe infrastructuurprojecten en de voortgang van de lopende projecten.
 
Bij de ontwerpbegroting voor 2017 is het Infrastructuurfonds verlengd tot en met 2030. Minister Schultz heeft daardoor, los van extra geld voor beheer en onderhoud, nog deze kabinetsperiode in totaal ruim 700 miljoen extra beschikbaar voor nieuwe investeringen. De minister kiest er voor dit geld in te zetten in economisch belangrijke gebieden. Met aanvullende investeringen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag en op de goederencorridor tussen Rotterdam en Duitsland worden knelpunten opgelost en de internationale concurrentiepositie versterkt.
 
Rijk de regio’s hebben afgesproken dat er voor de aanpak van de knelpunten een pakket aan maatregelen wordt gemaakt bestaande uit kleinere ‘slimme’ maatregelen en uitbreiding van de bestaande infrastructuur. Naast de nieuwe programma’s voor Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en de goederencorridor oost loopt er al een breed onderzoek naar mogelijke maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zuid-Nederland en wordt door Rijk en regio voor de komende jaren de inhoud van een programma voor de regio Utrecht in kaart gebracht.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...