inloggen  |  aanmelden

10 jaar Silent Way

Gepubliceerd op: 23 Januari 2014

Eerste project nog steeds geluidsreducerend
Bij de eerste toepassing in 2003 werkte de geluidsreducerende deklaag Silent Way naar boven verwachting. Maar wat is de status 10 jaar later? We deden opnieuw een meting naar de akoestische eigenschappen. De Ruurloseweg in Zelhem was in 2003 een pilotproject van Struyk Verwo Infra dat samen met Raadgevend Ingenieursbureau M+P veel onderzoek doet naar geluidsabsorberende deklagen.
 

De metingen in 2003 gaven bij 40 km/h een geluidreductie van 2,2 dB ten opzichte van Dicht Asfaltbeton (DAB), het zogenaamde referentiewegdek. In 2013 is de geluidreductie volgens de toenmalige reken- en meetvoorschriften nog steeds 1,1 dB.
 
Aanleg is belangrijke factor
Productmanager Verkeer en Milieu Frank Kolderie vertelt over de gunstige eigenschappen van beton: 'De cementgebonden deklaag van de straatsteen is goed bestand tegen invloeden van buitenaf. Silent Way heeft het KOMO-keur, dus voldoet ook aan de strenge eisen die gesteld worden aan de afslijtings- en vorst/dooi-bestandheid. Verder is de weg zelf civieltechnisch nog in uitstekende staat; deze heeft nagenoeg geen verzakkingen en geen beschadigingen. Hieruit blijkt dat bij dit soort projecten ook de aanleg een belangrijke factor is.'
 
Relatief weinig achteruitgang
In de nieuwste reken- en meetvoorschriften geluid (RMG2012) wordt nu ook rekening gehouden met de factor tijd en de afname van geluidreductie die daarbij te verwachten is. CROW heeft zich hierbij gebaseerd op meetgegevens van stille wegdekken door de jaren heen. 'Het blijkt dat Silent Way over de gehele levensduur gemiddeld 2,0 dB meer geluid reduceert dan bijvoorbeeld SMA-NL8 bij 50 km/h', vertelt Frank Kolderie. 'De initiële geluidreductie is weliswaar minder hoog, maar de achteruitgang verloopt veel minder snel.'
 
Stille straatstenen als norm
Silent Way is volgens de productmanager een aantrekkelijk alternatief voor stil asfalt binnen de bebouwde kom. 'De traditionele kleuren in keperverband zien er niet alleen vriendelijker uit, het geeft ook duidelijk de verblijfsfunctie van een gebied aan, zodat er minder hard gereden wordt. Daarnaast is het altijd op te nemen en weer terug te leggen als de nutsbedrijven bij de kabels en leidingen moeten zijn. Eigenlijk zouden stille straatstenen de norm moeten zijn.'
 
Meer weten?

 

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...